Tarifne suspenzije

SNIŽENJE CARINSKIH STOPA I OTVARANJE KVOTA
(TARIFNE SUSPENZIJE I KVOTE)

Tarifnim suspenzijama/kvotama omogućuje se potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine za sirovine, polugotove proizvode ili komponente koje se ugrađuju u gotov proizvod. Svaki pojedinačni proizvođač odnosno interesno udruženje može na razini EU pokrenuti postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine pod uvjetom da se:

 • ista ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima sklopljene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (ili nije dostupna u dovoljnoj količini – u tom se slučaju otvara kvota);
 • da su procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) u iznosu od najmanje 15.000 €.

Tarifne suspenzije/kvote su posebna gospodarska mjera, usmjerena ka jačanju konkurentnosti   industrije EU-a putem omogućivanja nabave sirovina potrebnih za proizvodnju uz sniženu ili nultu stopu carine te se  stoga ne odobravaju trgovcima. Također, ne odobravaju se za gotove proizvode.
Važno je naglasiti da se odobrena tarifna suspenzija ili kvota odnosi na sve države članice EU-a, a ne samo na zemlju tražiteljicu. Nadalje, ukoliko se u nekoj od zemalja EU proizvodi roba za koju je zatraženo sniženje carina, ta je zemlja u mogućnosti protivljenjem spriječiti odobravanje tarifne suspenzije. U slučaju da se roba u toj zemlji proizvodi u nedostatnim količinama otvara se kvota (ne samo za poljoprivredne već i za industrijske proizvode). Također, suspenzije neće biti odobrene za:

 • proizvode koji su predmet ekskluzivnih trgovinskih ugovora,
 • proizvode koji su predmet trgovine povezanih tvrtki, koje imaju isključivo pravo intelektualnog vlasništva nad proizvodnjom, ili
 • proizvode koji se kod domaćih tvrtki koriste u obliku specifičnih termina kao npr. naziva robe, oznake podrijetla, imena, specifikacije, brojeva proizvoda i sl.

Zahtjev za sniženje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji putem nadležnog tijela države članice, koje kroz rad u  Skupini za gospodarska tarifna pitanja prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za prikupljanje i obradu zahtjeva, njihovo prosljeđivanje Europskoj komisiji te predstavljanje i zastupanje interesa podnositelja zahtjeva.

ROKOVI ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA SNIŽENJE CARINSKIH STOPA I OTVARANJE KVOTA

Nacionalna tijela država članica zahtjeve za sniženje carina i kvote dostavljaju Europskoj komisiji dva puta godišnje i to:

 • do 15. ožujka – odobreni zahtjevi objavljuju se Uredbom i stupaju na snagu  01. siječnja sljedeće godine
 • do 15. rujna – odobreni zahtjevi objavljuju se Uredbom i stupaju na snagu 1. srpnja sljedeće godine
 • Europska komisija zahtjeve nakon navedenih datuma ne zaprima.

Odobrene tarifne suspenzije i kvote potvrđuje Vijeće na prijedlog Europske komisije, a Uredbe se objavljuju  u Službenom listu Europske unije (OJ).
S obzirom na zadane rokove za podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji za sniženje carina i otvaranje kvota, a kako bi se isti pravodobno obradili (pregledali, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama) zahtjeve je potrebno dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova:

 • do 10. ožujka –  (za rok 15. ožujka)
 • do 10. rujna –  (za rok 15. rujna)

Zahtjeve za sniženje carina /kvote potrebno je dostaviti na obrascima (priloženi u nastavku) na hrvatskom i na  engleskom jeziku elektroničkim putem na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, e-mail: tatjana.vinkovic@mvep.hr ; tel. 6444 623, fax: 6444 601 ili nada.mincic@mvep.hr ; tel. 6444 624, fax. 6444 601.
Uz zahtjev je potrebno priložiti i Izjavu na hrvatskom i na engleskom jeziku (nalazi se u obrascima)  da proizvodi  nisu predmet ekskluzivnog trgovinskog ugovora.

Obrasci suspenzije i kvote

OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PRIGOVOR NA ZAHTJEVE  ZA TARIFNE SUSPENZIJE/KVOTE
 
U tijeku je ciklus tarifnih suspenzija/kvota, koje će po usuglašavanju stavova država članica i EK te propisane procedure  stupiti na snagu 1.1.2017. , a odnosit će se na sve države članice EU-a.   Zahtjeve za sniženje/ukidanje carina ili otvaranje kvota razmatrat će predstavnici svih država članica u okviru Skupine za gospodarska tarifna pitanja u svibnju, lipnju i srpnju 2016. EK je izradila listu proizvoda za koje su države članice zatražile sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvota. S obzirom da se radi o radnom materijalu lista nije prevedena na hrvatski jezik.
 
U listi su navedene tarifne oznake (CN code) i točan opis proizvoda,  zatražena  mjera - suspenzija (S) ili kvota (Q + količina), država članica koja je podnijela zahtjev, država članica koja se tome protivi te javni komentar.  
 
U slučaju postojeće proizvodnje ili moguće proizvodnje robe za koju je zatražena suspenzija ili kvota u nekoj od država članica EU-a  ta je država članica u mogućnosti uložiti prigovor te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili otvaranje kvote.
 
Rok za prigovor na zahtjeve za suspenzije/kvote u listi označene  kao  „Amendment“  je najkasnije do 13. svibnja 2016. godine, a na zahtjeve u  listi označene kao „New“   najkasnije do kraja svibnja 2016.
 
Prigovor se podnosi elektroničkim putom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na obrascima na hrvatskom i engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  ili  tatjana.vinkovic@mvep.hr .
 
Za sve dodatne  informacije na raspolaganju stoje  Nada Minčić (tel. 6444 624) i Tatjana Vinković (tel.. 6444 623).

- lista zahtjeva suspenzije i kvote  1  1 2017
- EN Obrazac
- HR obrazac
 

VAŽEĆI PROPISI

       
 • UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1388/2013 od 17. prosinca 2013. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 7/2010