Informativni materijali

 

Idete na put? Sve informacije na jednom mjestu! - popis zemalja koje su zbog korona virusa zatvorile granice

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

- Gospodarske i financijske institucije  
- BREXIT – OPĆENITO
 

Ministarstvo turizma


- Croatia: The Mediterranean as it once was
- Vodič o mogućnostima EU financiranja turističkog sektora 2014.-2020.
- Vodič o mogućnostima EU financiranja turističkog sektora 2014.-2020.
- Nautička Hrvatska
- Camping Hrvatska
- Mali i obiteljski hoteli
- Ruralni turizam Hrvatske - nacionalni katalog 
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine 
- Programa Konkurentnost turističkoga gospodarstva

- Natječaj za hrvatski paviljon na EXPO 2020 u Dubaiju: -

 

Ministarstvo poljoprivrede

Katalog hrvatskih poljoprivrednih proizvođača zainteresiranih za izvoz i ulaganja s tvrtkama (engl)
- Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2017. do 2019. godine 
- Uputa za stavljanje ekoloških proizvoda na zajedničko tržište EU i pri izvozu na treća tržišta
- Uputa za stavljanje jakih alkoholnih pića na zajedničko tržište EU i pri izvozu na treća tržišta
- Uputa za stavljanje maslinovog ulja  i stolnih maslina na zajedničko tržište EU i pri izvozu na treća tržišta
- Uputa za stavljanje vina na zajedničko tržište EU i pri izvozu na treća tržišta
 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Hrvatski otočni proizvodi - katalog
- Hrvatskoj na raspolaganju 10,7 milijardi iz EU fondova
- Informiranje kao prvi korak do uspješnog EU projekta!


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Publikacije 
- Katalog investicijskih mogućnosti Studeni 2018/Catalogue of investment Opportunities November 2018

- Web stranica Koordinacijskog mehanizma 16+1 za malo i srednje poduzetništvo  

- Brexit informacije i upute za poslovnu zajednicu


Europska komisija i Međunarodni trgovinski centar (ITC)

- Central and Eastern European Chamber of Commerce Singapore (CEEC Singapur) - www.ceec.org.sg

- Besplatni internetski portal - EuroMed Trade Helpdesk - pristup, uz prethodnu registraciju,  poveznicom https://euromed.macmap.org/euromed/.

- Kampanja informiranja poduzeća koja planiraju nastaviti poslovanje s UK-om nakon Brexita.

- BREXIT - opće informacije

Za više informacija upućujemo vas na portal Europske komisije s obavijestima i informacijama o pripremama za Brexit:
PRIPREME ZA BREXIT 
ZAKONODAVNI OKVIR

Korisne informacije za hrvatske državljane koji putuju u UK:
„Što je potrebno znati kada putujete između UK i EU nakon Brexita u slučaju no deal scenarija“

Korisne informacije za hrvatske državljane koji borave u UK:
PRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA U UJEDINJENOJ KRALJEVINI (UK) NAKON POVLAČENJA UK IZ EUROPSKE UNIJE

Informacije za prijevoznike tereta i vozače o stanju na granicama europskih država

23. ožujka 2020. EK je izdala nove praktične savjete o tome kako implementirati svoje smjernice za upravljanje granicama, kako bi se teretni promet neometano obavljao u EU tijekom COVID-19 pandemije. Kako bi se osiguralo da lanci opskrbe širom EU-a i dalje funkcioniraju, od država članica se traži da bez odlaganja imenuju sve relevantne unutarnje granične prijelaze na transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) graničnim prijelazima zelene rute (Green lines). Granični prijelazi zelene rute trebaju biti otvoreni za sva teretna vozila, bez obzira na robu koju prevoze. Prelazak granice, uključujući bilo kakve preglede i zdravstveni pregled, ne bi trebao trajati više od 15 minuta.
Karta mreže dostupna na stranici: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf   

Komunikacija Komisije o uvođenju zelenih ruta u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga na hrvatskom jeziku dostupna na je stranici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:096I:FULL&from=EN.   

Više informacija dostupno na stranici: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2020-03-23-covid19-continuous-flow-of-goods_en .

Osim transportnih mjera po pojedinim zemljama, omogućeno je i praćenje vremena potrebnog za prelazak pojedinih graničnih prijelaza putem interaktivne mape na stranici: https://covid-19.sixfold.com/  

3. travanja 2020., nastavno na komunikacije o upravljanju granicama i zelenim rutama (Green lines), EK je objavila još jedno priopćenje kojim daje posebne smjernice i pojašnjenja uvjeta kretanja radnika (uključujući prijevoznike) unutar EU tijekom pandemije COVID-19 te pozivaju države članice da samozaposlene osobe (obrtnike) u navedenim kritičnim zanimanjima tretiraju sukladno smjernicama. Test komunikacije dostupan na hrvatskom jeziku na stranici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN .

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici:: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en .


Hrvatska gospodarska komora

Internacionalizacija i mogućnosti financiranja 
- Arbitrazna_pravila Međunarodne trgovačke komore - ICC-HR
Katalog 100 najznačajnijih subjekata Krapinsko-zagorske županije
- ZAJEDNICA KLASTERA CLUSTERS AFFILIATION
- Kohezijska politika EU i Hrvatska 2014.-2020..pdf
- Vizualni identitet Republike Hrvatske na sajmovima i izložbama u zemlji i inozemstvu 
- Informacije o inozemnim tržištima
- Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti
- Invest in Croatia
- Kako započeti poduzetničku djelatnost
- CIRAZ – Centar za industrijski razvoj
- Baza EU projekata poslovnih savjetnika
- NATO natječaji
- Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti
- Pravila ICC-ja za borbu protiv korupcije (hrvatsko izdanje)
- Pravila ICC-ja za borbu protiv korupcije (englesko izdanje)
- AZERBAJDŽAN - povezivanje hrvatskih i azerbajdžanskih tvrtki
- JUŽNA AMERIKA (s osvrtom na Argentinu i Čile) - Informacije za potencijalne izvoznike
- PORTUGAL - Informacije za potencijalne izvoznike
NR KINA - Informacije za potencijalne izvoznike 
- Obrazac za vizu - NR Kina
Katalog hrvatskih proizvoda za kinesko tržište (englesko izdanje)
Hrvatska vaš poslovni partner
- Croatia your business partner
- Poslovno vijeće za gospodarsku suradnju s Australijom
- Razvijenost statističkih regija NUTS 3 razine u EU
„ŽUPANIJE – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali“ 
- Konkurentnost zemalja istočne i srednje Europe: osvrt na Češku
- Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u kontekstu potpisivanje ugovora sa SAD-om  

- Webinari – Pripremite se za Brexit  
- Pripravnost za Brexit


Hrvatska banka za obnovu i razvitak

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU (“JUNCKEROV PLAN”)
- Mikrokreditiranje uz potporu EU
- EU fondovi
- IZVOZ
- IZVOZNE BANKARSKE GARANCIJE
- OSIGURANJE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA ZA MALE IZVOZNIKE
- OSIGURANJE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA
- OSIGURANJE KREDITA ZA PRIPREMU IZVOZA
- Osiguranje srednjoročno – dugoročnih izvoznih potraživanja
- OSIGURANJE OD ŠTETA TIJEKOM PROIZVODNJE
- Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca
- Osiguranje činidbenih izvoznih garancija 
- IZVOZNO-KREDITNE AGENCIJE U SREDNJOJ I ISTOČNOJ EUROPI, HBOR - pogled izbliza 
- Vodič za izvoznike
 

Hrvatski izvoznici

Priručnik za izvoznike
- Priručnik za najvažnija hrvatska izvozna tržišta
- Vodič za financijsku pomoć izvoznicima
- Vodič za financiranje izvoza, 2. izdanje
- CID Makro izvještaj
- Deklaracija Hrvatskih izvoznika 2017.
- Deklaracija Hrvatskih izvoznika 2018. - skraćena verzija
- Deklaracija Hrvatskih izvoznika 2018. - proširena verzija
- Deklaracija Hrvatskih izvoznika 2019. - skraćena verzija
- Deklaracija Hrvatskih izvoznika 2019. - proširena verzija
 

 Ekonomski institut Zagreb

- Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije Republike Hrvatske
Croatian Economic Outlook (No. 70, March 2017)
Privredna kretanja i ekonomska politika, Vol.25 No.1 (138)
- Croatian Economic Survey, Vol. 20(2) (prosinac 2018.)