O hrvatskom izvozu

Zašto je izvoz važan za Hrvatsku?

 • Povećanje izvoza stvara radna mjesta.
 • Zbog financijskih i drugih ograničenja domaćeg tržišta, jedino izvozno orijentirana ekonomija može maloj zemlji jamčiti dugoročno održiv gospodarski rast.
 • Izvozno orijentirane zemlje u recesiji se brže oporavljaju od ostalih ekonomija, a njihove recesije traju kraće i za posljedicu imaju manji broj zatvorenih radnih mjesta.
 • Izvoz je komponenta agregatne potražnje te, shodno tome, njegov rast predstavlja ujedno i rast BDP-a.
 • Veličina izvoza ima značajan utjecaj na razinu deficita državnog računa.
 • Izvoz povećava devizne rezerve.
 • Izvoz unaprjeđuje kompetitivne prednosti zemlje usvajanjem novih znanja i tehnologija.
 • Izvozna orijentacija jača ukupnu konkurentnost zemlje te stvara pozitivnu percepciju o funkcioniranju njezina gospodarstva.
 • Izvozno konkurentna društva su stabilnija u svom poslovanju i imaju tendenciju održivog razvoja.

Samo oko 15% poduzeća u Hrvatskoj izvozi, međutim, ta poduzeća zapošljavaju 52% zaposlenih u svim poduzećima, ostvaruju oko 66% od ukupnih prihoda od prodaje, te u razvoj ulažu čak oko 79% sredstava od ukupno ulaganih sredstava u razvoj. Rast takvih zdravih i naprednih poduzeća čini ukupnu hrvatsku ekonomiju snažnijom.


Zašto izvoziti?

 • Izvoz povećava sposobnost natjecanja na domaćem tržištu. Međunarodna iskustva, saznanja o novim tehnološkim dostignućima, novim i drugim proizvodima i uslugama te globalnim strategijama kompanija koje predstavljaju konkurenciju, unaprjeđuju poslovanje poduzeća.
 • Povećanje izvoza doprinosi unaprjeđenju konkurentnosti proizvoda kao preduvjetu uspješnog funkcioniranja u okviru jedinstvenog tržišta EU.
 • Izvoz predstavlja optimalan model internacionalizacije za male i srednje poduzetnike.
 • Izvoz otvara mogućnosti uključivanja u druge oblike međunarodnog poslovanja.
 • S razvojem različitih modela financiranja, sveprisutnosti interneta i dogovaranjem trgovinskih sporazuma, pristup globalnom tržištu danas je lakši nego ikada.

Izvoz smanjuje ovisnost o domaćem tržištu i disperzira rizik, pa izvozna društva imaju veće šanse za dugoročni opstanak.

 

Robna razmjena Republika Hrvatske
(za razdoblje od siječnja do rujna 2016. godine)


Napomena:
Podaci su preuzeti iz priopćenja Državnog zavoda za statistiku pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do rujna 2016.“, koje je objavljeno 08. prosinca 2016. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (
www.dzs.hr).
 
Prema metodološkom obrazloženju DZS-a, mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Konačni podaci o robnoj razmjeni RH s inozemstvom za 2016. godinu bit će objavljeni u svibnju 2017.godine.

 
Opći pregled
 
Hrvatski je robni izvoz u prvih devet mjeseci 2016. iznosio 66,3 milijarde kuna, dok je uvoz istodobno iznosio 109 milijardi kuna, pokazuju drugi privremeni podaci koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).
 
Vanjskotrgovinski deficit Hrvatske za prvih devet ovogodišnjih mjeseci iznosi 42,7 milijardi kuna i porastao je 4,1 posto u odnosu na isto razdoblje lani.
 
Pokrivenost uvoza izvozom u prvih je devet ovogodišnjih mjeseci iznosila 60,8 %.
 
Iskazan u eurima, hrvatski je robni izvoz u razdoblju od početka godine do kraja rujna iznosio 8,8 milijardi eura, dok je uvoz istodobno iznosio 14,5 milijardi eura.
 
Tako je vanjskotrgovinski deficit izražen u eurima u prvih devet mjeseci iznosio 5,7 milijardi eura.


Robna razmjena prema djelatnostima
 
Promatrano prema djelatnostima, među onima sa značajnijim udjelima u ukupnom robnom izvozu, najveći postotni rast robnog izvoza u promatranom razdoblju ostvarila je farmaceutska industrija - za 46,1 posto, na 573 milijuna eura, a znatno je, za 24 posto, na 707,6 milijuna eura rastao i izvoz gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme.

Osjetno povećanje izvoza, za 23,5 posto, na 309 milijuna eura bilježi se i kod motornih vozila, prikolica i poluprikolica te električne opreme, na 640 milijuna eura, što je godišnji rast od 20,1 posto.

Znatniji pad izvoza iskazan je kod ostalih prijevoznih sredstava, u što ulazi i brodogradnja i to za 39,6  posto, na 221 milijun eura, kao i kod rafiniranih naftnih proizvoda, za 27,3 posto, na 464 milijuna eura.


Najvažniji trgovinski partneri u robnoj razmjeni
 
Najvažnije tržište za hrvatske proizvode ostala je Europska unija u koju je izvezeno robe u vrijednosti 5,9 milijardi eura ili 4,8 posto više nego u prvih devet lanjskih mjeseci. Uvoz iz članica EU-a je istovremeno rastao za 5,4 posto, na 11,3 milijarde eura.

Pojedinačno, najznačajniji hrvatski vanjskotrgovinski partneri Hrvatske ostaju Njemačka, Italija i Slovenija.

U Njemačku je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci izvezeno robe u vrijednosti 1,1 milijardi eura ili 11,6 posto više nego godinu ranije, a uvezeno za 2,4 milijardi eura ili 11,2 posto više.

U Italiju je izvezeno robe za 1,2 milijarde eura ili 6,3 posto više, a robni uvoz iz te zemlje porastao je za 2,5 posto, na 1,9 milijardi eura.

Izvoz u u Sloveniju je povećan za 4,9 posto, na 1,1 milijardu eura, a uvoz za 9,1 posto, na 1,6 milijardu eura.

Izvoz u zemlje CEFTA-e je, pak, u prvih devet mjeseci ove godine bio na razini 1,5 milijardi eura te je bio 2,5 posto niži nego lani, dok je uvoz iz tih zemalja povećan za 10,3 posto, na 830,3 milijuna eura.


Robna razmjena s inozemstvom od rujna 2015. do rujna 2016.


 ​
 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2015. GODINI
(konačni podaci)
 

Napomena:
Podaci su preuzeti iz priopćenja Državnog zavoda za statistiku pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do prosinca 2015.“, koje je objavljeno 09. ožujka 2016. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 
 
Opći pregled
 
Hrvatski je robni izvoz u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine porastao za 11 posto u odnosu na isto razdoblje godine ranije, dok je uvoz rastao za 7,7 posto, pokazuju objavljeni privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). To je druga godina zaredom kako izvoz raste, s obzirom da je u 2014. godini porastao po stopi od 8,7 posto, dok je uvoz porastao za 4,3 posto.
 
U navedenom je razdoblju RH izvezla roba u vrijednosti 87,8 milijardi kuna, a uvezla u vrijednosti 140,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 52,9 milijardi kuna.
 
Pokrivenost uvoza izvozom za 2015. godinu iznosila je 62,4 posto, što je za 1,9 postotnih bodova više nego 2014. godine.
 
Iskazan u eurima, hrvatski robni izvoz u dvanaest mjeseci prošle godine iznosio je 11,5 milijardi eura što je 11,2 posto više nego u 2014. godini. Uvoz, iskazan u eurima iznosio je 18,5 milijardi eura i porastao je za 7,9 posto. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,0 milijardi eura.

Robna razmjena prema djelatnostima
 
Znatne stope rasta izvoza tijekom 2015. godine bilježe proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka za 35,7 posto, na 571 milijuna eura; proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 32,9 posto, na 355 milijuna eura; proizvodnja kože i srodnih proizvoda za 27,2 posto, na 388 milijuna eura; proizvodnja računala za 23,9 posto, na 382 milijuna eura; proizvodnja proizvoda od gume i plastike za 20,1 posto, na 306 milijuna eura, a značajno je rastao i izvoz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - za 21,5 posto, na 534 milijuna eura.
 
Rast izvoza tijekom 2015. godine ostvarile su i proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava za 19,7 posto na 487 milijuna eura, proizvodnja prehrambenih proizvoda, za 16,4 posto, na 931 milijun eura te proizvodnja odjeće za 6,4 posto, na 626 milijuna eura.
 
Djelatnosti kod kojih je zabilježen pad izvoza tijekom 2015. godine su rudarstvo i vađenje, proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda i proizvodnja metala
 
Najvažniji trgovinski partneri u robnoj razmjeni
 
I nadalje je najvažnije tržište za hrvatske proizvode Europska unija na koju se odnosi 66,6 ukupnog robnog izvoza. Tijekom 2015. godine u zemlje članice Europske unije izvezeno je roba u vrijednosti 7,67 milijardi eura, što je 16,0 posto više u odnosu na izvoz iz 2014. godine, dok je istodobno uvoz iz tih zemalja porastao 10,2 posto, na 14,4 milijardi eura.
 
Izvoz u zemlje CEFTA-e u istom je razdoblju iznosio 2,06 milijardi eura te je pao za 0,9 posto, uz istodobni rast uvoza za 12,7 posto, na 1,01 milijardi eura.
 
Pojedinačno, najznačajniji vanjskotrgovinski partner Hrvatske je Njemačka s ukupnom vrijednosti robne razmjene u 2015. godini od 4,16 milijardi eura, dok su najznačajnija izvozna tržišta, po iznosu izvoza, Italija, Slovenija i Njemačka.
 
U Italiju je tijekom 2015. godine izvezeno roba u vrijednosti 1,54 milijardi eura, što je 7,4 posto više na godišnjoj razini, dok je uvoz roba iz te zemlje pao za 1 posto, na 2,4 milijarde eura.
 
Izvoz u Sloveniju je u 2015. godini povećan za 20,3 posto, na 1,41 milijardi eura, dok je uvoz iz te zemlje povećan za 6,6 posto, na 1,97 milijardi eura.
 
Po vrijednosti izvoza slijedi Njemačka, u koju je iz Hrvatske tijekom 2015. godine izvezeno roba u vrijednosti 1,3 milijardi eura ili 12,2 posto više, uz istovremeni porast uvoza za 10,5 posto, na 2,86 milijardi eura.
 


 
 Izvor: Državni zavod za statistiku


ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2014. GODINI
(konačni podaci)

Napomena: Podaci su preuzeti iz priopćenja Državnog zavoda za statistiku pod nazivom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.“, koje je objavljeno 22. svibnja 2015. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).


Opći pregled
 
Hrvatski robni izvoz u 2014. godini iznosio je 79,1 milijardu kuna, što je 9 % više u odnosu na ukupni izvoz ostvaren u 2013. godini, dok je uvoz istovremeno porastao za 4,5% i dosegnuo je iznos od 130,7 milijardi kuna, pokazuju konačni podaci koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).
 
Tako je 2014. godinu Hrvatska završila s vanjskotrgovinskim deficitom u iznosu od 51,6 milijardi kuna ili 1,6% nižim u odnosu na manjak u vanjskotrgovinskoj razmjeni u 2013. godine. Pokrivenost uvoza izvozom je, pak, za cijelu 2014. iznosila 60,5%, naspram 58,1 postotne pokrivenosti iz 2013.
 
Iskazan u eurima, hrvatski je robni izvoz u 2014. godini iznosio 10,4 milijarde eura, što je povećanje za 8,1% u odnosu na 2013., dok je uvoz istodobno porastao za 3,6%, na više od 17,12 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit izražen u eurima iznosi 6,76 milijardi eura.

Robna razmjena prema djelatnostima

Promatrano prema djelatnostima, u sklopu prerađivačke industrije najveći je rast izvoza zabilježen kod proizvodnje odjeće, za 55,1%, na 588,8 milijuna eura. Slijedi proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica s rastom izvoza od 54,5%, na 267,3 milijuna eura, dok je izvoz tekstilne industrije rastao za 28,1%, na 126,5 milijuna eura.
 
Osjetan rast izvoza u 2014. godini bilježe i drvna industrija, za 19,4%, proizvodnja namještaja, za 18,4%, prehrambena industrija, za 17,2%, te proizvodnja strojeva i uređaja, za 16,2%.
 
Prerada drva i proizvoda od drva bilježila je rast od 20,4%, proizvodnja papira i proizvoda od papira rast od 12,6%, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda rast od 5,7%, proizvodnja proizvoda od gume i plastike rast od 25,3%, proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica rast od 55,7% te proizvodnja strojeva i uređaja rast od 16,8%. Proizvodnja i distribucija električne energije, plina, para i klimatizacije u 2014. bilježi rast od 90,5% tj. 2,5 milijarde kuna (prvenstveno zahvaljujući izuzetno povoljnim klimatskim uvjetima).

Istodobno, najveći pad zabilježen je kod tradicionalno jakih izvoznih grana – brodogradnje i naftne industrije te kod izvoza otpadnih materijala. Pri tome je na izvoz naftnih derivata djelom utjecao pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, a dijelom politika smanjivanja domaće proizvodnje. Znatnije je smanjen i izvoz duhanskih proizvoda, za 20,4%, dok je izvoz proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda pao za 8,3% u odnosu na 2013. Najsnažniji pad izvoza se, pak, bilježi kod ostalih prijevoznih sredstva, pod kojim statistika vodi brodogradnju, i to za čak 39,3%.
 
Spomenuti rast uvoza u 2014. godini od 4,5%, koji je viši nego u prethodne dvije godine, ostvaren je najviše zbog povećanog uvoza odjeće, naftnih derivata, prehrambenih proizvoda te motornih vozila. Zbog smanjene prerade u domaćim rafinerijama i spomenutoga pada cijene na svjetskom tržištu istovremeno je najviše smanjen uvoz sirove nafte.

Najvažniji trgovinski partneri u robnoj razmjeni
 
Hrvatska je i tijekom 2014. godine glavninu robne razmjene ostvarivala s ostalim članicama Europske unije, na koje 'otpada' gotovo 64% ukupnog hrvatskog robnog izvoza te još značajnijih 76,7% robnog uvoza u 2014. Hrvatski robni izvoz u EU lani je, naime, iznosio 6,2 milijarde eura i bio je za 11,7% viši nego 2013. godine, dok je uvoz iz ostalih članica EU lani porastao za 7,1 posto, na 13,08 milijardi eura.

Najviše je roba pritom izvezeno u Italiju, za 1,4 milijarde eura, što predstavlja rast od 3,2% u odnosu na godinu prije. Slijedi Slovenija, u koju je izvezeno roba za 1,18 milijardi eura ili čak 17,9% više, a na trećem je mjestu Njemačka u koju izvoz iznosi 1,16 milijardi eura ili 2,9% više nego 2013.

Istodobno, Hrvatska je najviše roba uvezla iz Njemačke, za 2,6 milijardi eura, što je za 11,9% više u odnosu na uvoz iz 2013. Na drugom je mjestu uvoz iz Italije, vrijedan 2,45 milijardi eura ili 12,9% više nego prethodne godine, dok je na trećem Slovenija, iz koje je uvezeno roba za 1,85 milijardi eura ili 2,3% manje nego 2013.

U zemlje CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija) hrvatski izvoz je 2014. godine rastao za 11,2%, na 2 milijarde eura, dok je uvoz iz tih zemalja smanjen za 8%, na 900,9 milijuna eura.

Od susjednih zemalja najviše je, za 33,6%, porastao izvoz u Srbiju, na 509,3 milijuna eura, dok je izvoz u Crnu Goru ojačao 20,5%, na 128 milijarde eura. U BiH, s kojom Hrvatska ima najveću robnu razmjenu od zemalja CEFTA-e, ostvaren je vrijednosno najveći izvoz, od 1,22 milijarde eura (rast od 4,3%), kao i uvoz, od 460,3 milijuna eura (pad za čak 21%).  

Robna razmjena s inozemstvom u 2014
 

 

 Izvor: Državni zavod za statistiku