Trgovinski zaštitni mehanizmi

Trgovinski zaštitni mehanizmi

Republika Hrvatska je članstvom u EU preuzela Zajedničku trgovinsku politiku EU (Commmon Comercial Policy), te se na tržištu EU/Republike Hrvatske za robu koja dolazi iz trećih zemalja primjenjuje zajednička carinska tarifa i sva ostala pravila uvoza, uključujući i odredbe o dampinškom/subvencioniranom uvozu. U području trgovinskih zaštitnih mehanizama primjenjuju se sljedeće Uredbe:
  1. Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije, 2016/1036 – OJ L 176/30.6.2016.Regulation No. 2016/1036 hrvatski tekst Uredbe –Uredba br. 2016/1036
  2. Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije, 2016/1037 – OJ L 176/30.6.2016. Regulation No. 2016/1037, hrvatski tekst Uredbe –Uredba br. 2016/1037
  3. Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz, 2015/478 - OJ L 83/27.3.2015.,  Regulation No. 2015/478 hrvatski tekst Uredbe -Uredba br. 2015/478
Antidampinške/kompenzacijske pristojbe predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama trgovinske politike Europske unije, a donose se u cilju zaštite tržišta Europske unije i domaćih proizvođača od uvoza proizvoda po dampinškim cijenama, odnosno u slučaju subvencioniranja proizvoda iz trećih zemalja.

Dampinškim uvozom se smatra uvoz proizvoda u Europsku uniju po cijeni koja je niža od cijene („uobičajene“ vrijednosti) usporedivog proizvoda po kojoj se on, uz uobičajene trgovinske uvjete, prodaje u zemlji izvoznici radi potrošnje u toj zemlji.

Postupak donošenja antidampinške mjere odvija se u četiri osnovne faze: pokretanje ispitnog postupka, provedba ispitnog postupka, donošenje privremene mjere i donošenje konačne mjere. Svaka fizička ili pravna osoba ili udruženje koje djeluje u ime industrije Europske unije može pokrenuti postupak za donošenje antidampinške mjere. Postupak se pokreće pisanom prijavom, koju se podnosi izravno Europskoj komisiji ili putem nadležnog tijela države članice – Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Subvencioniranim uvozom smatra se uvoz proizvoda u Europsku uniju za koje je zemlja podrijetla ili zemlja izvoza koristila subvenciju.

Svaka fizička ili pravna osoba ili udruženje koje djeluje u ime industrije Europske unije može pokrenuti postupak za utvrđivanje postojanja, stupnja i učinka subvencije. Postupak se pokreće pisanom prijavom, koju se podnosi izravno Europskoj komisiji ili putem nadležnog tijela zemlje članice – Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Ako rezultati ispitnog postupka dokažu stvarno postojanje dampinškog odnosno subvencioniranog uvoza i nastalu štetu, Vijeće Europske unije na prijedlog Europske komisije donosi mjere sukladno odredbama navedenih Uredbi.