Savjetovanja

Izvoznici, postojeći i potencijalni, imaju potrebu za podrškom u procesu internacionalizacije svoga poslovanja - u prikupljanju informacija o administrativnim i ostalim postupcima, odabiru stranih tržišta, koncipiranju izvozne strategije i sl. Ponuda trenutno postojećih usluga savjetovanja nije sveobuhvatna te nije kvalitetno, na jednom mjestu, dostupna poslovnoj zajednici.
 
Obraćanjem na jedinstvenu adresu izvoznici će moći dobiti informacije i savjete koji će im pomoći bolje osmisliti i realizirati svoj nastup u inozemstvu.
 
Uslugom provjere izvozne spremnosti, kompanija će dobiti stručni osvrt na svoju spremnost za nastup na međunarodnim tržištima, kao i savjet o tome kako je unaprijediti. Stručni konzultant pružit će kompaniji, koja je prošla provjeru izvozne spremnosti, informacije i savjet koje će joj pomoći u izradi poslovne strategije za izlazak na strana tržišta. Usluga će omogućiti i dobivanje osnovnih informacija o dostupnim izvorima financiranja projekata. Uključene će biti i informacije o potencijalnim nacionalnim i internacionalnim izvorima financiranja, te mogućnostima koje u tom smislu stoje na raspolaganju izvoznicima. Zainteresiranog izvoznika će se upoznati sa stanjem na potencijalnim tržištima za izvoz, sukladno provedenim analizama ponude i potražnje, te s osnovnim uvjetima poslovanja.

S ciljem procjene stanja postojećih usluga za izvoznike u Republici Hrvatskoj, Hrvatska banka za obnovu i razvitak  uspostavila je kontakt sa 193 institucije, županije, banke i agencije. Kako bi se uveo odgovarajući model savjetovanja, uspostavljen je model suradnje HBOR-a s drugim sudionicima procesa (HGK, HAMAG BICRO i ostali), vezano uz opis i obujam usluga savjetovanja, organizaciju, potrebnu internu podršku (IT) i resurse, procjenu troškova i modela financiranja pružanja usluga te plan promidžbe.