Edukacija

Već aktivni izvoznici, ali i kompanije koje tek promišljaju o izlasku na strana tržišta, trebaju biti dobro pripremljeni za kompleksnosti međunarodnog poslovanja. Izvoznicima su potrebna posebne vještine i znanja za hvatanje u koštac s izazovima svih faza poslovanja u inozemstvu – od izrade poslovnog plana, istraživanja stranog tržišta, odabira distribucijskih kanala pa sve do jačanja već ostvarene međunarodne prisutnosti.
 
Institucije mogu potpomoći izgradnju vještina i znanja potrebnih za organiziranje izvoznih aktivnosti i upravljanje međunarodnog poslovanja. Istovremeno, izgradnjom znanja i vještina u pojedinim hrvatskim kompanijama ulaže se u izgradnju internacionaliziranog gospodarstva zasnovanog na znanju općenito te se doprinosi cjelokupnoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.  

 

 

Hrvatska gospodarska komora

Na web stranici https://www.hgk.hr/edukacije Hrvatske gospodarske komore pronaći ćete informacije o aktualnim radionicama i seminarima u organizaciji HGK.

 

Hrvatska udruga poslodavaca

Aktivnosti HUP-a odnose se na organizaciju edukativnog ciklusa (kojim se zamjenjuju aktivnosti PUMA-e u Zagrebu) – „Novim znanjima i novim iskustvima bliže EU“, u sklopu kojeg se uvodi obrazac konsekutivnih predavanja/seminara/radionica koje HUP osmišljava i priprema u dogovoru s inozemnim partnerima – udrugama poslodavaca, te drugim institucijama i organizacijama.

 

Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL)

Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL) je ustanova s međunarodnim Upravnim vijećem, osnovana 2009. godine na inicijativu 8 zemalja s područja jugoistočne Europe, uključujući Tursku, u suglasju s Aktom o malom gospodarstvu Europske unije te s posebnim fokusom na principe 1 i 8.

SEECEL-ova misija je rad na sustavnom razvoju cjeloživotnog učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije u skladu s politikama i praksama Europske unije, implementiranih kroz strukturiranu regionalnu suradnju.

Suosnivači SEECEL-a su Republika Hrvatska kroz Hrvatska gospodarska komora, a zemlje članice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska.

Financijska sredstva za rad SEECEL-a osigurana su iz sredstava Europske unije namijenjenih za međunarodnu suradnju i proračuna Republike Hrvatske, uz spremnost ostalih zemalja članica za dodatnu financijsku podršku.