Edukacija

Već aktivni izvoznici, ali i kompanije koje tek promišljaju o izlasku na strana tržišta, trebaju biti dobro pripremljeni za kompleksnosti međunarodnog poslovanja. Izvoznicima su potrebna posebne vještine i znanja za hvatanje u koštac s izazovima svih faza poslovanja u inozemstvu – od izrade poslovnog plana, istraživanja stranog tržišta, odabira distribucijskih kanala pa sve do jačanja već ostvarene međunarodne prisutnosti.
 
Institucije mogu potpomoći izgradnju vještina i znanja potrebnih za organiziranje izvoznih aktivnosti i upravljanje međunarodnog poslovanja. Istovremeno, izgradnjom znanja i vještina u pojedinim hrvatskim kompanijama ulaže se u izgradnju internacionaliziranog gospodarstva zasnovanog na znanju općenito te se doprinosi cjelokupnoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.  
 

Hrvatska gospodarska komora

Na web stranici https://www.hgk.hr/edukacije Hrvatske gospodarske komore pronaći ćete informacije o aktualnim radionicama i seminarima u organizaciji HGK.
 

Hrvatska udruga poslodavaca

Aktivnosti HUP-a odnose se na organizaciju edukativnog ciklusa (kojim se zamjenjuju aktivnosti PUMA-e u Zagrebu) – „Novim znanjima i novim iskustvima bliže EU“, u sklopu kojeg se uvodi obrazac konsekutivnih predavanja/seminara/radionica koje HUP osmišljava i priprema u dogovoru s inozemnim partnerima – udrugama poslodavaca, te drugim institucijama i organizacijama.