Financijska podrška

Cilj je stvoriti uvjete manjih troškova financiranja poduzetnika, pojednostaviti administrativne postupke i jednim dijelom umanjiti visoku kolateraliziranost kredita, što je do sada bio slučaj. Potrebno je jačanje financijske podrške usmjereno na pronalazak odgovarajućih modela koji su prihvatljivi kreditnim institucijama, a koji su u skladu s ciljevima monetarne politike i fiskalne politike (posebice u procesu koji se odnosi na postupak u slučaju prekomjernog deficita i znatniju fiskalnu prilagodbu).

Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015. predvidio je niz mjera usmjerenih na postizanje navedenih učinaka, a brojne su aktivnosti već poduzete i u provedbi. U nastavku ćete pronaći informacije o postojećim, dostupnim oblicima financijske podrške za izlazak na strana tržišta. Informacije o svim oblicima podrške trajno se ažuriraju, pa vas pozivamo da redovno provjeravate ove stranice.
 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak  je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje ujednačenog regionalnog razvitka hrvatskog gospodarstva. Uloga HBOR-a kao izvozne banke je pružiti izvoznicima niz financijskih proizvoda koje ima na raspolaganju i njihova konkurencija na međunarodnom tržištu kako bi se ravnopravno mogli natjecati za dobivanje posla.
 
U okviru svoje zadaće poticanja izvoza, HBOR putem programa kreditiranja, izdavanja činidbenih garancija po nalogu izvoznika i osiguranja izvoznih potraživanja prati izvoznike u svim fazama izvoza, počevši od pregovaranja izvoznog posla pa do konačne naplate ostvarenog izvoza.
 
Uz programe namijenjene isključivo izvoznim poslovima, HBOR izvoznike prati i kratkoročnim i dugoročnim kreditnim linijama uz također povoljne kamatne stope. Tako su izvoznicima na raspolaganju investicijski krediti namijenjeni npr. proširenju i modernizaciji proizvodnje, izgradnji novih pogona, ali i različiti krediti za obrtna sredstva koji nisu nužno vezani isključivo za izvozni posao, već je korištenje tih sredstava namijenjeno povećanju konkurentnosti poduzetnika što je i preduvjet za ostvarivanje uspješnog izlaska na inozemno tržište.

Sukladno Akcijskom planu, od svibnja 2014., u okviru kreditnog programa „Kredit kupcu“, HBOR pruža mogućnost kreditiranja korisnika uz kamatnu stopu koja je jednaka komercijalnoj referentnoj kamatnoj stopi (CIRR) i to do iznosa od 1,0 milijarde kuna. Ukupna vrijednost podržanih poslova u iznosu je od 74.970.000,00 EUR.

Također, od svibnja 2014. u okviru kreditnog programa „Pripreme izvoza“ HBOR pruža povoljniju kamatnu stopu za izvoznike početnike (od 2%).

Utvrđene su tri kategorije izvoznika početnika:
 1. izvoznici koji prvi put nastupaju na stranim tržištima
 2. izvoznici koji prvi put nastupaju na stranom tržištu na kojem do sada nisu bili prisutni
 3. izvoznici koji na strano tržište plasiraju novi proizvod i/ili uslugu.

U 2014. godini ugovorena su dva kredita ukupnog iznosa 24,4 milijuna kn, s prosječnom kamatnom stopom 2,0%.

Dodatno, HBOR je prilagodio programe kreditiranja „Gospodarstvo“,  „Nova proizvodnja“ i „Malo i srednje poduzetništvo“ na način da se provode s dužom ročnošću otplate u opravdanim slučajevima, odnosno kreditiranje do 17 godina otplate uz uključenih 4 godine počeka.
 
Brošuru s više detalja "Podrška izvozu" možete preuzeti u PDF formatu.

U studenome 2016. godine Uprava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) donijela je odluku o sniženju kamatnih stopa za 1 postotni bod po dva kreditna programa – Gospodarstvo i Nova proizvodnja. Novina je također mogućnost izravnog kreditiranja po programu Gospodarstvo.

Dodatne informacije o financiranju i osiguranju izvoza dostupne su na poveznicama HBOR-a:


Ministarstvo turizma

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ do 350.000,00 kn po prijavi.
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz sljedeće mjere:
 
 1. mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija te poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za seoski turizam;
 2. mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
 3. mjera C – dostupnost i sigurnost;
 4. mjera D – prepoznatljivost.

Za dodjelu bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu:
- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
-  seljačka domaćinstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge),
-  fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je do 10. travnja 2017.
Za sva pitanja te izradu i pripremu dokumentacije za ovaj natječaj javite se na:
E – mail: kreditna.dokumentacija@gmail.com
Telefon: 092 347 9856
 


Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) kao provoditelj programa je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske  o usvajanju kreditnog programa „Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“ od 30. travnja 2014. godine objavilo početak provedbe programa „Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“.

Kreditni program po povoljnijim uvjetima namijenjen je mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju. Kredit je namijenjen za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva.

Najniži iznos kredita je 10.000 kuna, a najviši 120.000 kuna. Kamatna stopa iznosi 0,99%. Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 6 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama.

Vlada Republike Hrvatske je 19. veljače usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Tako je program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika postao najvrjedniji od 2012. godine od kada se provodi.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje javne pozive u sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2015. godinu usvojenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske 19. veljače 2015. 

Javni pozivi

Sredstva za mikro-kreditiranje u 2014. godini isplaćena su temeljem javnog poziva. Zaprimljeno je 263 zahtjeva, od čega je odobreno 46 mikro-kredita, u ukupnom iznosu od 4.399.482,52 kuna.
 
U 2015. godini također je predviđeno 5.000.000,00 kn za mikro-kreditiranje. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 11. veljače o.g., HAMAG BICRO objavio je odgovarajući javni poziv. Uvjeti ostaju identični onima iz 2014. godine.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova. Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Prijave se zaprimaju od 03.listopada 2016. godine
Kontakt: zajmovi@hamagbicro.hr
Link: http://www.hamagbicro.hr/esifzajmovi/
Link: http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/

HAMAG-BICRO objavljuje drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017. godini iz programa EUREKA.
Službena stranica poziva: https://www.b2match.eu/eureka-danube/
Službeni tekst poziva nalazi se OVDJE

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa su:

 • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Svi uvjeti otvorenog poziva nalaze se unutar:

 • „Priručnika za prijavu u program EUREKA“ na sljedećoj poveznici: EUREKA

Zemlje sudionici javnog poziva su: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka i Rumunjska.

Partneri hrvatskih Natjecatelja mogu biti i iz drugih zemalja osim ovih navedenih.

Za sva pitanja obratite se Nacionalnom koordinatoru projekata EUREKA
Vedran Đidara
01 2352 628
vedran.didara@hamagbicro.hr


Sva dokumentacija za pretprijavu i prijavu se šalje na adresu: Za program EUREKA, HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000 Zagreb


Inovacije

U strukturi hrvatskog izvoza samo je mali dio proizvoda visoke složenosti te prevladava nepovoljan odnos udjela industrijskih proizvoda i udjela primarnih proizvoda. Za izmjenu strukture izvoza ključna je revitalizacija sektora međunarodno razmjenjivih dobara te usmjeravanje prema proizvodima visoke tehnološke složenosti i dodane vrijednosti.
 
Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva svjesno je da je potrebno uložiti dodatne napore prema poticanju inovacija i prijenosu znanja i tehnologija putem povećanja učinkovitosti istraživanja i razvoja. 
 
Lista programa kojima se financiraju inovacije dostupne su na stranicama HAMAG BICRO-a.
Od rujna 2016. godine HABOR povoljnije kreditira inovacije. Dostupno na stranicama: HBOR


COSME (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs)

Program EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima (postojećim i budućim) te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje promiču i podupiru razvoj poduzetništva.

Osnovni ciljevi programa su poboljšati okvirne uvjete za konkurentnost poduzeća i osigurati povoljno okruženje za njihov razvoj i rast kroz pojednostavljenje administrativnih procedura promovirati ideju poduzetništva, poboljšati pristup financijama i olakšati izlazak MSP na strana tržišta.
 
Ukupni proračun COSME-a iznosi 2,3 milijarde eura. Svake godine najmanje 60% sredstava COSME programa odnosi se na financijske instrumente koji se koriste za investiranje u mala i srednja poduzeća u fazi rasta i to kroz garancije za kredite malim i srednjim poduzetnicima do 150.000 eura (Loan Guarantee Facility) i kroz direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u male i srednje poduzetnike u fazi rasta (Equity Facility for Growth).

Svake bi godine ovaj program trebao pridonijeti povećanju EU BDP-a u iznosu od 1,1 milijardu eura, pomoći oko 40.000 europskih tvrtki u stvaranju i spašavanju 30.000 radnih mjesta te omogućiti pokretanje oko 1200 novih proizvoda, usluga ili procesa.
 
U okviru financiranja iz programa COSME, ali i širih poslovnih mogućnosti za suradnju MSP-a s Europskom komisijom (DG GROWTH), Europska komisija objavljuje pozive na javne natječaje i pozive na prijavu projekata  za dodjelu bespovratnih sredstava na svojim mrežnim stranicama
 

Nacionalna koordinatorica programa COSME:
gđa Snježana Ivić Pavlovski
tel: + 385 1 6109 243.

 

Dokumenti