Trgovinske mjere prilikom uvoza određenih proizvoda u Ujedinjeno Kraljevstvo

Slika /slike 1/Gospodarstvo/robna razmjena eu i svijet.jpg

Dana 29. kolovoza 2023. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila je Border Target Operating Model (BTOM), koji postavlja novi pristup sigurnosnim kontrolama, a koji se primjenjuje u pogledu sanitarnih i fitosanitarnh kontrola na uvoz živih životinja, životinjskih proizvoda, biljaka te biljnih proizvoda na granici Ujedinjenog Kraljevstva.

Dana 29. kolovoza 2023. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila je  Border Target Operating Model (BTOM), koji postavlja novi pristup sigurnosnim kontrolama, a koji se primjenjuje u pogledu sanitarnih i fitosanitarnh kontrola na uvoz živih životinja, životinjskih proizvoda, biljaka te biljnih proizvoda na granici Ujedinjenog Kraljevstva.

Smjernice i više informacija dostupni su ovdje:
Važno je istaknuti da su pojedini proizvodi označeni kao proizvodi niskog, srednjeg i visokog rizika. Ovisno o navedenoj kategorizaciji propisan je i postupak kontrole zdravstvene ispravnosti  kako slijedi: dokumentarna kontrola certifikata zemlje izvoza ilil laboratorijska kontrola zdravstvene ispravnosti. Propisane mjere odnose se na obavezu kontrole zdravstvene, fitosanitarne i veterinarske ispravnosti određenih proizvoda prema popisu koji je objavljen u sklopu navedenih mjera, a  primjenjive su na uvoz živih životinja i životinjskih proizvoda te biljaka i biljnih proizvoda.
Za određene proizvode propisana je prilikom uvoza samo dokumentarna kontrola certifikata zemlje izvoza, a za određene proizvode i laboratorijska kontrola zdravstvene ispravnosti.

BTOM će se primjenjivati od različitih datuma ovisno o vrsti robe koja se uvozi, kako slijedi:

•  od 31. siječnja 2024. - zdravstveno uvjerenje o uvozu srednje rizičnih životinjskih proizvoda, biljaka, biljnih proizvoda i visokorizične hrane (i hrane za životinje) neživotinjskog podrijetla iz EU.
•  od 30. travnja 2024. - Uvođenje dokumentarnih i provjera identiteta temeljenih na riziku i fizičkih provjera srednje rizičnih životinjskih proizvoda, biljaka, biljnih proizvoda i visokorizične hrane (i hrane za životinje) neživotinjskog podrijetla iz EU-a. Nadalje, uvoz sanitarnih  i fitosanitarnih proizvoda također će proći kroz novi model temeljen na riziku. Također će se početi pojednostavljivati uvoz iz zemalja izvan EU. To će uključivati ukidanje zdravstvenih certifikata i rutinskih provjera životinjskih proizvoda niskog rizika, biljaka, biljnih proizvoda iz zemalja izvan EU-a, kao i smanjenje razine fizičke provjere i provjere identiteta životinjskih proizvoda srednjeg rizika iz zemalja izvan EU
• od 31. listopada 2024. – podnositi će se izjave o sigurnosti i zaštiti za uvoz iz EU. Usporedo s tim, vlada Ujedinjenog Kraljevstva će uvesti smanjeni skup podataka za uvoz. Uvodi se novi model u postupnom pristupu koji uravnotežuje nekoliko čimbenika: potrebu za učinkovitim upravljanjem biološkom sigurnošću, javnim zdravljem, sigurnošću hrane i sigurnosnim rizicima imajući u vidu potrebu  da se poduzećima da dovoljno vremena za pripremu, s ciljem da se osiguraju  lanci opskrbe i brzina u cilju surađivanja svih subjekata, kao i na  izgradnji sustava i infrastrukture potrebne prema novom modelu, uključujući uvođenje UK Single Trade Window.

Uvoz u Veliku Britaniju iz EU-a ili iz drugih teritorija na kojima će se  primjenjuje izuzeće stupit će na snagu 31. listopada 2024. kako je navedeno u izvornom ciljnom operativnom modelu. Uz to, uvest će se smanjeni skup podataka za uvoz, a korištenjem jedinstvenog trgovinskog prozora UK-a uklonit će se dupliciranje gdje je to moguće.

Popis proizvoda na koje primjenjuje BTOM može se naći na linkovima u nastavku:
Poduzeća u Sjevernoj Irskoj će zadržati nesmetan pristup Velikoj Britaniji, bilo da premještaju robe i proizvode prema popisu izravno iz Sjeverne Irske ili neizravno kroz Irske luke.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, BTOM je stavio na raspolaganje e-mail adresu na kojoj odgovaraju na upite:
border.enquiries@cabinetoffice.gov.uk.

Neslužbene verzije dokumenata dostupne u nastavku te je potrebno konzultirati englesku, izvornu verziju
HRV lista proizvoda11. rujna 2023.
TOM kategorizacija rizika11. rujna 2023.

Pisane vijesti | Strana tržišta | Hrvatski izvoz