Trgovinski zaštitni mehanizmi

Republika Hrvatska je članstvom u EU preuzela Zajedničku trgovinsku politiku EU, te se na tržištu EU/Republike Hrvatske za robu koja dolazi iz trećih zemalja primjenjuje zajednička carinska tarifa i sva ostala pravila uvoza, uključujući i odredbe o dampinškom/subvencioniranom uvozu. U području trgovinskih zaštitnih mehanizama primjenjuju se sljedeće Uredbe:
 
  1. Uredba Vijeća (EZ) o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja nečlanica Europske unije, 1225/2009 – OJ L343/22.12.2009. (Council Regulation No 1225/2009)
  2. Uredba Vijeća (EZ) o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja nečlanica Europske unije, 597/2009 - OJL188/18.07.2009. (Council Regulation No 597/2009)
  3. Uredba Vijeća (EZ) o zajedničkim pravilima za uvoz, 260/2009 - OJ L84/31.03.2009. (Council Regulation No 260/2009)

Antidampinške/kompenzacijske pristojbe predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama trgovinske politike Europske unije, a donose se u cilju zaštite tržišta Europske unije i domaćih proizvođača od uvoza proizvoda po dampinškim cijenama, odnosno u slučaju subvencioniranja proizvoda iz trećih zemalja.

Dampinškim uvozom smatra se uvoz proizvoda u Europsku uniju po cijeni koja je niža od cijene („uobičajene“ vrijednosti) usporedivog proizvoda po kojoj se on, uz uobičajene trgovinske uvjete, prodaje u zemlji izvoznici radi potrošnje u toj zemlji. Postupak donošenja antidampinške mjere odvija se u četiri osnovne faze: pokretanje ispitnog postupka, provedba ispitnog postupka, donošenje privremene mjere i donošenje konačne mjere. Svaka fizička ili pravna osoba ili udruženje koje djeluje u ime industrije Europske unije može pokrenuti postupak za donošenje antidampinške mjere. Postupak se pokreće pisanom prijavom, koju se podnosi izravno Europskoj komisiji ili putem nadležnog tijela države članice (u RH je to Ministarstvo vanjskih i europskih poslova).

Subvencioniranim uvozom smatra se uvoz proizvoda u Europsku uniju za koje je zemlja podrijetla ili zemlja izvoza koristila subvenciju. Svaka fizička ili pravna osoba ili udruženje koji djeluju u ime industrije Europske unije mogu pokrenuti postupak za utvrđivanje postojanja, stupnja i učinka subvencije. Postupak se pokreće pisanom prijavom, koju se podnosi izravno Europskoj komisiji ili putem nadležnog tijela zemlje članice (u RH Ministarstvo vanjskih i europskih poslova).

Ako rezultati ispitnog postupka dokažu stvarno postojanje dampinškog odnosno subvencioniranog uvoza i nastalu štetu, Vijeće Europske unije na prijedlog Europske komisije donosi mjere sukladno odredbama navedenih Uredbi.