U SAD-u stupaju na snagu dva nova FDA pravilnika o sigurnosti hrane

Slika /slike/Foto s Google Drive poljoprivreda ribarstvo vinarstvo/shutterstock_227221012_cr.jpg

Agencija za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država (FDA) donosi podzakonske akte koji, između ostaloga, propisuju preventivne aktivnosti za sprečavanje potencijalnih problema u vezi sa sigurnošću hrane.


Hrvatska gospodarska komora dobila je od Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu informaciju o skoroj primjeni dvaju novih propisa za implementaciju Zakona o modernizaciji zakona o sigurnosti hrane (FSMA).

Agencija za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država (FDA) objavila je 2011. godine Zakon o modernizaciji zakona o sigurnosti hrane (FSMA) te sada donosi podzakonske akte koji, između ostaloga, propisuju preventivne aktivnosti za sprečavanje potencijalnih problema u vezi sa sigurnošću hrane. Od 2013. godine do danas, FDA je predložio sedam osnovnih propisa za implementaciju FSMA zakona, od kojih će dva uskoro biti na snazi:
- Preventivne mjere kontrole hrane (The Preventive Controls for Human Food)
- Preventivne mjere kontrole hrane za životinje (The Preventive Controls for Animal Food)

Slijedom navedenoga doći će do promjena u sustavu sigurnosti hrane SAD-a, što je od interesa hrvatskim izvoznicima hrane. Ovi propisi ne odnose se na meso i proizvode od jaja koji su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede SAD-a.

Detaljne informacije o novim pravilnicima u vezi sa Zakonom o modernizaciji zakona o sigurnosti hrane (FSMA) na hrvatskom i engleskom jeziku mogu se pronaći ovdje:  
Na sljedećoj Internet stranici hrvatski izvoznici mogu pronaći nove pravilnike koje izdaje FDA te pravilnike koji su u postupku izrade na koje je moguće davati komentare:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm257986.htm


 

Pisane vijesti | Promjena regulative | Strana tržišta i prilike