U prvom polugodištu Grupa Končar izvezla u 77 zemalja

Slika /slike 1/Gospodarstvo/shutterstock_109910375_cr.jpg

Na tržišta zemalja EU-a ostvareno je 56 posto ukupnog izvoza ili 331,9 milijuna kuna, u zemlje okruženja (BiH, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija) ostvaren je izvoz u iznosu od 52 milijuna kuna ili 9 posto ukupnog izvoza, a u Aziju 47,3 milijuna kuna ili 8 posto ukupnog izvoza.

Društva Grupe Končar na domaćem tržištu ostvarila su prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 653,2 milijuna kuna, a na inozemnom tržištu u iznosu od 593  milijuna kuna. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 48 posto. 

Na tržište zemalja Europske unije ostvareno je 56 posto ukupnog izvoza ili 331,9 milijuna kuna, u zemlje okruženja (BiH, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija) ostvaren je izvoz u iznosu od 52 milijuna kuna ili 9 posto ukupnog izvoza, a u Aziju 47,3 milijuna kuna ili 8 posto ukupnog izvoza. U prvom polugodištu ove godine društva Grupe Končar izvezla su roba i usluga u 77 zemalja svijeta.

Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku i to u vrijednosti od 68,4 milijuna kuna ili 11,5 posto ukupno ostvarenog izvoza, u Njemačku 56,1 milijun kuna, u Sloveniju 41,7 milijuna kuna, Italiju 39,6 milijuna kuna, Austriju 29,8 milijuna kuna, Nizozemsku 26 milijuna kuna.

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine društva Grupe Končar ugovorila su nove poslove u iznosu od 1.462,2 milijuna kuna: 699,5 milijuna kuna (48 posto ukupno ugovorenih poslova) za domaće tržište, a 762,7 milijuna kuna (52 posto ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu.

Na domaćem tržištu najveći dio se odnosi na društva HEP Proizvodnja, HEP Operator distribucijskog sustava te Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i to u iznosu od 253,4 milijuna kuna ili 36 posto ukupno novougovorenih poslova na domaćem tržištu.

Na inozemnom tržištu, u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine najveći dio ugovorenih poslova (13,5 posto) je za tržište Njemačke i to u iznosu od 102,8 milijuna kuna. Za tržište Švedske ugovoreno je poslova u vrijednosti 94 milijuna kuna, za Salvador 94 milijuna kuna (ugovor za hidroelektranu Chaparral), Finsku 48 milijuna kuna, a Austriju 42,4 milijuna kuna. Od ostalih zemalja značajniji ugovori su za tržište Italije (36,1 milijun kuna), Nizozemske (27,2 milijuna kuna), BIH (24,2 milijuna kuna) i Alžira (20,5 milijuna kuna).

(Poslovni dnevnik)
 

Vijesti iz medija | Strana tržišta | Hrvatski izvoz