Objavljen Registar neporeznih davanja

Slika /slike 1/Uprava/shutterstock_247195594_cr.jpg

Od početka 2013. do sredine 2015. Vlada je ukinula ili smanjila neporezna davanja u ukupnom neto iznosu 449,7 milijuna kuna.

Od početka 2013. do sredine 2015. Vlada je ukinula ili smanjila neporezna davanja (parafiskalne namete) u ukupnom neto iznosu 449,7 milijuna kuna na godišnjoj razini, što je učinak smanjenja ili ukidanja 58 neporeznih davanja.

Neporezna davanja su sva propisana obvezna neporezna davanja koja plaćaju poduzeća središnjim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim tijelima s javnim ovlastima. To su davanja koja predstavljaju teret za gospodarstvo u smislu novčanog iznosa ali i utrošak vremena koje je potrebno uložiti za udovoljavanje administrativnih zahtjeva.

U sklopu Europskog semestra tj. mehanizma nadzora u okviru strategije Europa 2020., koji objedinjava praćenje nacionalnih fiskalnih i strukturnih politika, države članice EU-a podnose Nacionalni program reformi do kraja travnja svake godine.

U Nacionalnom programu reformi 2015. postavljeni su ciljevi za minimalno smanjenje parafiskalnih nameta u 2015. i 2016. za 0,1%  BDP-a.

Sukladno planiranom, Vlada je donijela Odluku o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini te osnovala Povjerenstvo za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta. Povjerenstvo je prikupilo podatke o 161 različita neporezna davanja. Ukupni iznos javnih prihoda u 2014. od neporeznih davanja iznosio je čak 8,413 milijardi kuna.

Slijedom navedenog, Ministarstvo financija je na svojim mrežnim stranicama u rujnu objavilo Registar neporeznih davanja. Broj neporeznih davanja u Registru nije konačan te će se kontinuirano dopunjavati.

U Registar nisu uključeni nameti koji opterećuju isključivo građane. Registar također ne uključuje javna davanja propisana Općim poreznim zakonom (poreze, trošarine, carine i sl.) i Zakonom o doprinosima (obvezno mirovinsko osiguranje, obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, te osiguranje za slučaj nezaposlenosti), upravne pristojbe, novčane kazne, te naknade po osnovi ugovornog odnosa (koncesije, zakup i sl.).

(MVEP/MFIN)
 
 

Pisane vijesti | Događanja