MVEP

ULJANIK

Zahvaljujući intenzivnoj aktivnosti diplomacije, u razdoblju od 2012. do 2014. godine dolazi do učestalih međusobnih kontakata državnih dužnosnika Hrvatske i Turkmenistana, uz čiju potporu svoj angažman u Turkmenistanu nastoje pronaći i gospodarstvenici - tijekom tih posjeta organiziraju se i susreti hrvatskih gospodarstvenika s državnim dužnosnicima Turkmenistana. Neki od njih su u turkmenskoj prijestolnici Ašgabatu uspjeli otvoriti podružnice (Monter strojarske montaže i Viadukt), a neki su otpočeli razgovore koji bi mogli završiti poslovima veće vrijednosti (TŽV Gredelj). Ovo razdoblje počelo je potpisivanjem ugovora o kupnji dvaju Ro-Pax brodova od Uljanika (Berkarara i Bagtyyara), od kojih je prvi, Berkarar, uspješno isporučen Turkmenistanu početkom prosinca 2014. Diplomacija je odigrala ključnu ulogu u uspješnoj isporuci ovog broda zahvaljujući umješnosti u komunikaciji s ruskim vlastima koje su dale dozvolu za prolazak unutarnjim vodnim putovima Rusije usprkos niskom vodostaju Volge, te vlastima Turkmenistana koje su naposljetku prihvatile da zbog više sile, ali i pravila struke, isporuka obaju brodova prije zime nije moguća zbog objektivnih okolnosti.

"Transport Uljanikove gr.502 - broda Berkarar iz brodogradilišta do luke primopredaje u Turkmenbashiju u Turkmenistanu bio je vrlo kompliciran poduhvat zbog maritimnih, organizacijskih, komercijalnih pa i metoroloških razloga. Bilo je potrebno dobiti dozvolu Vlade Ruske Federacije za prolaz broda sa zastavom Republike Hrvatske i bilo je potrebno ishoditi podizanje vodostaja u jednoj od ustava na putu dugom oko 3700 km, jer je u vrijeme prolaska broda vodostaj rijeke Volge bio najniži u povijesti.

Ministarstvu smo se obratili za pomoć i savjete čim smo počeli organizirati putovanje gr.501 u 2013. godini. Od samog početka imali smo punu podršku, dobili korisne savjete i upute. U bilo koje vrijeme mogli smo se obratiti veleposlanstvu u Moskvi koje je riješilo najveće probleme, aktivno radilo na ishođenju dozvole od Vlade RF za prolazak broda i postiglo gotovo nemoguće kad je uspjelo s ruskim vlastima za riječni promet dogovoriti podizanje vodostaja u ustavi Gorodetsk na zadnji dan plovidbene sezone u 2014.

Zahvalni smo veleposlanstvu u Moskvi i MVEP na stručnoj, efikasnoj, pravovremenoj pomoći u ovom vrlo značajnom poslu za Uljanik i RH i veselimo se nastavku koji će uslijediti kad gr. 502 bude spremna za primopredaju."