Jedinstveno tržište EU

Jedinstveno tržište Europske unije (Single Market) jedan je od izraženijih primjera europske ekonomske integracije i jedan od najpoznatijih simbola europske integracije općenito. Može se reći da zajedničko ili jedinstveno tržište predstavlja jezgru europske integracije. Ono se razvija još od osnivanja Europske ekonomske zajednice 1957. godine i uključuje više različitih politika EU. Jedinstveno tržište za cilj ima uklanjanje svih prepreka i pojednostavljenje postojećih pravila kako bi svi unutar EU (pojedinci, potrošači i poslovni subjekti) na najbolji način mogli iskoristiti sve mogućnosti koje pruža pristup tržištu od 28 država članica i 503 milijuna stanovnika/potrošača.

Glavni temelji Zajedničkog tržišta su tzv. četiri slobode kretanja – osoba, dobara, usluga i kapitala. U praksi to pojedincima omogućava da žive, rade, studiraju ili se umirove u bilo kojoj EU članici; potrošačima nudi povećanu konkurenciju među proizvođačima koja vodi ka nižim cijenama dobara i usluga, širem rasponu dostupnih dobara i usluga te veću zaštitu pri kupnji; poslovnim subjektima omogućava da puno jednostavnije i jeftinije posluju van granica svoje matične zemlje.

Intenzitet izgradnje jedinstvenog tržišta EU pojačan je posljednjih godina, jer ono još uvijek nije u potpunosti ostvareno. Tekuće inicijative za unaprjeđenje slobodnog tržišta odnose se na rješavanje problema povezanih sa i dalje postojećim tehničkim pravilima i standardima na nacionalnim razinama koji predstavljaju prepreke slobodnoj trgovini unutar EU te određenim pravilima na razini EU koja su nekonzistentna i opterećenje su za razvoj slobodne trgovine.

Iznimno korisna početna točka za informiranje o poslovanju na jedinstvenom tržištu EU bit će vam Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar objedinjava postojeće EU kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete dobiti sve relevantne informacije za ostvarenje svojih EU prava i mogućnosti. Centar će se kontinuirano proširivati te će i ostale EU kontaktne točke i alati, uspostavljeni u Hrvatskoj, biti ovdje dostupni.

Kao sudionicima na unutarnjem tržištu EU dostupni su vam određeni modeli pomoći i kontakt točke za ukazivanje na poteškoće s kojima se na njemu susrećete ili za lakše poslovanje. U nastavku pronađite kraće informacije o nekima od njih, a za uvijek ažurirani popis molimo pratite stranice Centra unutarnjeg tržišta EU.
 
  • Your Europe Advice pruža savjetodavne usluge EU građanima u odnosu na prava koja im pripadaju sukladno pravilima jedinstvenog tržišta EU. Ovdje će vas uputiti na tijelo koje je nadležno za vaš problem. Kontakt možete ostvariti on-line ili pozivom prema besplatnom telefonu Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11.
  • Mreža SOLVIT podsjeća odgovorna tijela na vaša prava u EU-u i surađuje s njima na rješavanju vašeg problema. Ako vaše poduzeće ima poslovni nastan u državi članici, moralo bi imati mogućnost neometane prodaje ili kupnje robe ili pružanja usluga u drugim državama članicama. Ako naiđete na prepreke zbog toga što javna tijela ne poštuju zakone EU-a, zatražite pomoć od mreže SOLVIT. Mreža SOLVIT stupit će u kontakt s tijelima kako bi pronašla neformalno, izvansudsko rješenje vašeg problema.
  • (Financial Dispute Resolution Network FIN-NET) je mreža koja pruža alternativne mogućnosti rješavanja sporova u području financijskih usluga.
  • Portal EU-GO pruža vam informacije o jedinstvenim kontakt-točkama (Point of single contact – PSC) koje vam omogućavaju da saznate više o pravilima, propisima i formalnostima koje se primjenjuju na uslužne djelatnosti te obavite administrativne formalnosti na internetu (dostavljanjem potrebnih obrazaca zahtjeva, popratnih dokumenata itd. elektroničkim putem). Jedinstvena kontakt točka u Republici Hrvatskoj je dostupna na www.psc.hr.
  • Za pitanja o legislativi zajedničkog tržišta dostupan vam je portal YQQL – Your Questions on Legislation. Na ovoj stranici možete pronaći pitanjima o brojnim pravnim aktima koje je EK donijela u području zajedničkog tržišta, odgovore na već postavljena pitanja ili postaviti nova pitanja o tim pravnim aktima.