Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Na stranicama Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske nalazi se ažuran popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska, a koji su u primjeni.

U rujnu 2015. MFIN je uputilo prijedlog za početak pregovora Alžiru, Nigeriji i Filipinima te je dogovoren termin za pregovore sa Ciprom.                                                      

Od 01. 01. 2016. u primjeni su potpisani ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa: Indija (dohodak), Ujedinjena Kraljevina Velika Britanija i Sjeverna Irska (dohodak i imovina), Portugal (dohodak) i Tukmenistan (dohodak). 

Od 01. 01. 2017. u primjeni je potpisani ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa: Luksemburg (dohodak i imovina).

Ministar financija Republike Hrvatske dr. sc. Zdravko Marić i ministar financija Republike Kosovo dr. sc. Avdullah Hoti potpisali su 06. ožujka 2017. godine u Zagrebu Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu. Primjena ugovora očekuje se od 01.01.2018.

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu između Republike Hrvatske i Republike Kazahstan,  na pragu je usvajanja. Tijekom konzultacija zamjenika Vasiljenka i pmvep Skračića u listopadu 2017. u Zagrebu, kazahstanska strana uručila je potpisani Ugovor između Vlade RH i Vlade RK o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, za koji su se dvije strane prethodno dogovorile da se potpisivanje obavi razmjenom potpisnih mapa. Zmvp RK Vasiljenko je obavijestio da je kazahstanska strana već počela postupak potvrđivanja (ratifikacije) ovog Sporazuma. Hrvatska strana je, također, obavijestila da će Ministarstvo financija odmah započeti s postupkom potvrđivanja. Obostrano je izražena želja da obje zemlje završe postupak potvrđivanja ovog Ugovora do kraja godine kako bi isti stupio na snagu 1. siječnja 2018. 

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisan je 13. srpnja 2017. Još nije poznat datum stupanja na snagu.

Završeni su pregovori oko sklapanja ugovora s Republikom Njemačkom i Kraljevinom Saudijskom Arabijom, a u tijeku su pregovori sa Republikom Singapur, Islamskom Republikom Pakistan, Socijalističkom Republikom Vijetnam i Libijom.