Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Na stranicama Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske nalazi se ažuran popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska, a koji su u primjeni.