Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Na stranicama Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske nalazi se ažuran popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska, a koji su u primjeni.

U rujnu 2015. MFIN je uputilo prijedlog za početak pregovora Alžiru, Nigeriji i Filipinima te je dogovoren termin za pregovore sa Ciprom.                                                      

Od 01. 01. 2016. u primjeni su potpisani ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa: Indija (dohodak), Ujedinjena Kraljevina Velika Britanija i Sjeverna Irska (dohodak i imovina), Portugal (dohodak) i Tukmenistan (dohodak). 

Od 01. 01. 2017. u primjeni je potpisani ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa: Luksemburg (dohodak i imovina).

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Kosovo biti će potpisan u Zagrebu, 06. ožujka 2017.

Završeni su pregovori oko sklapanja ugovora s Republikom Njemačkom, Republikom Kazahstan, Republikom Kosovo, i Kraljevinom Saudijskom Arabijom, a u tijeku su pregovori sa Republikom Singapur, Islamskom Republikom Pakistan, Socijalističkom Republikom Vijetnam, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Libijom.