Državne potpore

Mnogi programi potpore već su na raspolaganju hrvatskim poslovnim subjektima, no nisu strukturirani ni razvijeni kao u dobrom dijelu zemalja EU-a. Stoga se istražuje uspješna praksa država članica EU-a u tom području te na osnovi toga izrađuje prijedlog dopuštenih i fiskalno održivih modela državne potpore za jačanje konkurentnosti izvoznika. 
 
U nastavku možete pronaći informacije o trenutno dostupnim potporama.
 
 

HAMAG BICRO

Uz financijsku potporu HAMAG-BICRO-a realizirajte svoju poslovnu ideju i pretvorite je u stvarnost.

Više možete pročitati na http://www.hamagbicro.hr/
- Financijski instrumenti - http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/
- Bespovratne potpore - http://www.hamagbicro.hr/eu-fondovi/ 
 

Ministarstvo poljoprivrede

Informacije o programima dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede  i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

O državnim potporama više možete pročitati na: http://www.mps.hr/default.aspx?id=9007
 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Više možete pročitati na mrežnim stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije , te na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr.
 
Svi dokumenti i sve objave natječaja vezano uz ESI fondove (EU strukturni i investicijski fondovi) se javno objavljuju na mrežnim stranicama MRRFEU-a i specijaliziranim stranicama za fondove EU.

O pripremi i provedbi razvojnih projekata EU fondova više možete pročitati na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/priprema-i-provedba-razvojnih-projekata-za-eu-fondove/442