Državne potpore

Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015. predviđa poticanje javno-privatnog dijaloga koji će rezultirati predloženim modelom za otklanjanje ili umanjivanje negativnih fiskalnih učinaka na gospodarsku aktivnost u segmentu izvoza. U tom se smislu razmatraju načini izrade prijedloga prikladnih i fiskalno održivih modela dodjela državnih potpora izvoznicima. Naime,mnogi programi potpore već su na raspolaganju hrvatskim poslovnim subjektima, no nisu strukturirani ni razvijeni kao u dobrom dijelu zemalja EU-a. Stoga se istražuje uspješna praksa država članica EU-a u tom području te na osnovi toga izrađuje prijedlog dopuštenih i fiskalno održivih modela državne potpore za jačanje konkurentnosti izvoznika. 
 
U nastavku možete pronaći informacije o trenutno dostupnim potporama.
 

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta pravovremeno objavljuje informacije o programima potpora na mrežnoj stranici Ministarstva poduzetništva i obrta, a u 2015. godini planiraju se i:
 • Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti
 • Jačanje povezanosti malih i srednjih poduzeća,  lanaca ponude, lanaca vrijednosti, klastera i zadruga
 • Internacionalizacija rastućih i inovativnih poduzeća
 • Internacionalizacija poslovanja

PT 1 jest nacionalno tijelo koje je, u odnosu na prioritetne osi iz svoje nadležnosti, zaduženo za izrađivanje uputa za prijavitelje, izradu metodologije za odabir projekata prema kriterijima odabira sadržanim u nacionalnom pravilu o dodjeli bespovratnih sredstava, objavu natječaja kao i sudjelovanje u odabiru projekata.  PT 1 nadležno za Prioritetnu os 3 iz OPKK: Poslovna konkurentnost,  koja će osiguravati podršku malim i srednjim poduzećima, je Ministarstvo poduzetništva i obrta.  Ukupna alokacija za Prioritetnu os 3 iznosi 970 milijuna eura, te su unutar te osi Investicijski prioritet 3a: Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora i njegovi specifični ciljevi su 3a1: Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike i 3a2: Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, te Investicijski prioritet 3d: Podupiranje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za rast  na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te angažiranost u inovacijskim procesima i njegovi specifični ciljevi 3d1: Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima i 3d2: Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

Za sve detaljne informacije vezane uz gore navedenu Prioritetnu os 3 kao i specifične ciljeve te najave natječaja možete se obratiti Ministarstvu poduzetništva i obrta.
 

HAMAG BICRO


Uz financijsku potporu HAMAG-BICRO-a realizirajte svoju poslovnu ideju i pretvorite je u stvarnost!

Bespovratna potpora može biti odlična prilika za financiranje Vašeg projekta. Pročitajte dokumentaciju vezanu uz prijavu na otvoreni javni poziv i iskoristite svoju šansu. Stručni tim HAMAG-BICRO stoji Vam na raspolaganju za sva Vaša pitanja.
 
Jamstva HAMAG-BICRO-a izdaju se za osiguranja dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR. Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bilo moguće bez pomoći HAMAG-BICRO-a.
 

Ministarstvo poljoprivrede

 1. Program informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama objavljen je „Javni poziv za prikupljanje prijedloga Programa informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama“, a otvoren je do 28. veljače 2015. godine
 2. Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (jedna od mjera odnosi se na Promidžbu na tržištima trećih zemalja); u IV. tromjesečju 2014. objavljen je jedan javni natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2015. godini (trajanje od 04.10-31.10.2014.). U okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., novi natječaj se planira za II. kvartal ove godine, međutim njegovo raspisivanje ovisno je o raspoloživosti financijskih sredstava unutar ove konkretne mjere kao i cijelog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Informacije o programima dostupne na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede  i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 1.  Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, treći poziv, objavljen u ožujku 2013., financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 2.  Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, RC.1.1.05, četvrti poziv, objavljen u prosincu 2013., financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ažuriranost  javno dostupnog pregleda:

Natječaj za treći poziv je objavljen na mrežnim stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije , a za četvrti poziv na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr.
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) je upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i Kohezija (OPKK) 2014-2020 financiran iz EU sredstava kroz Europski fond za regionalni razvoj, te je zaduženo za uspostavu Sustava za Operativni program iz svoje nadležnosti. OPKK-a provode hrvatska resorna ministarstava određena kao Posrednička tijela razine 1 (u daljnjem tekstu: PT1) ili Posrednička tijela razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2). MRRFEU, kao koordinaciono tijelo (KT) i Upravljačko tijelo (UT) osigurava sveukupnu koordinaciju i nadzor provedbe.
 
Ukupna alokacija sredstava EU-a za OPKK iznosi 6,881 milijardi eura, koja je dodatno raspodijeljena prema sljedećoj prioritizaciji i koncentraciji sredstava:
 
 • Visoki udio ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša,
  prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).
 • Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost:
  istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i
  srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje;
 • Preko 45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj bit će
  iskorišteno za sljedeća područja: podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Svi dokumenti i sve objave natječaja vezano uz ESI fondove (EU strukturni i investicijski fondovi) se javno objavljuju na mrežnim stranicama MRRFEU-a i specijaliziranim stranicama za fondove EU.