Baza za pristup tržištu (MADB)

Mnoge poteškoće s kojima se suočavaju europski izvoznici ne odnose se samo na uobičajene primjere poput uvoznih carina ili kvota, već se tu radi i o mogućim diskriminatornim ili nesrazmjernim odredbama, standardima ili praksi. Uklanjanje ovakvih barijera je dio strategije Europske unije za povećanje izvoza i promicanje rasta i zaposlenosti u Europi.
 
Strategija pristupa tržištu (Market Access Strategy) bavi se navedenim pitanjima, a njezina dva osnovna instrumenta su Partnerstvo za pristup tržištu Market Access Partnership i pripadajuća baza podataka Market Access Database.
 
Besplatna internetska baza podataka o pristupu tržištima (Market Access Database) pruža informacije izvoznicima iz EU-a o uvoznim uvjetima na tržištima trećih zemalja. Europskim tvrtkama se pružaju sljedeće informacije o uvjetima izvoza u treće države:
 
  • carinama za robu europskog podrijetla
  • trgovinskim zaštitnim mehanizmima /antidamping,subvencije i zaštitne mjere/
  • uvoznim postupcima i procedurama
  • pravilima o podrijetlu robe
  • sanitarnim i veterinarskim propisima
  • trgovinskim i tehničkim preprekama u trgovini
  • statističkim podacima – trgovini između Europske unije i trećih država
  • prijavu prepreka u poslovanju na trećim tržištima.

Više informacija možete pronaći na:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150528.pdf