Ulje mu je među 500 najboljih na cijelom svijetu

Slika /slike 1/Poljoprivreda i ribarstvo/shutterstock_117744793.jpg

Ekstradjevičansko maslinovo ulje od autohtone sorte plominke koje proizvodi Branko Jud iz Vantačića, sela u općini Malinska-Dubašnica na otoku Krku, nalazi se na popisu 500 najboljih ulja iz cijelog svijeta - ušlo je u Flos Olei, najutjecajniji svjetski vodič za vrhunska maslinova ulja.

Bila je 2009. godina kada je, sav sretan i važan, prvi put sa svojim maslinovim uljem otišao na natjecanje. Bilo je to županijsko nadmetanje čak 69 maslinara. Bio je - 69.!

Danas, 11 godina poslije, ekstradjevičansko maslinovo ulje od autohtone sorte plominke koje proizvodi Branko Jud iz Vantačića, sela u općini Malinska-Dubašnica na otoku Krku, nalazi se na popisu 500 najboljih ulja iz cijelog svijeta - ušlo je u Flos Olei, najutjecajniji svjetski vodič za vrhunska maslinova ulja.

Pod etiketom Utla - kako se zove katastarska općina u kojoj ima masline - prodaje dvije vrste ulja, jedno je spravljeno od sedam sorti maslina, drugo od plominke, sorte slabijeg uroda, no vrhunske kvalitete, koja je autohtona na Krku i Cresu, a malo je ima i u Istri.

Masline se hladnim prešanjem prerađuju isti dan kad su ubrane, da bi se sačuvala kvaliteta, što su Judovi i uspjeli pa je njihovo ekstradjevičansko ulje nagrađivano na natjecanjima u Hrvatskoj te na međunarodnima. Branko je najponosniji na zlatne medalje iz 2016. i 2018., osvojene na International Olive Oil Competitionu u New Yorku.

Kada govori o budućnosti, kaže da planira imati vlastitu uljaru u kojoj bi pravio isključivo svoje ulje i ne bi se preradom bavio kao uslužnom djelatnošću

(Večernji list)

Vijesti iz medija | Događanja | Hrvatski izvoz