Potpisan Protokol o pristupanju Ekvadora Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i Kolumbije i Peru

Slika /slike 1/Gospodarstvo/shutterstock_110479439_cr.jpg

Potpisan je Protokol o pristupanju Ekvadora Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Kolumbije i Peru, kojim će otvoriti tržišta s obje strane, povećati stabilnost i predvidljivost za trgovinu i ulaganja u oba smjera te promicati održiv razvoj.

11. studenog 2016. godine potpisan je Protokol o pristupanju Ekvadora Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Kolumbije i Peru, kojim će otvoriti tržišta s obje strane, povećati stabilnost i predvidljivost za trgovinu i ulaganja u oba smjera te promicati održiv razvoj.

Protokol će stupiti na snagu nakon završenih unutarnjih procedura u ugovornim stranama, ali će imati mogućnost privremene primjene kako bi izvoznici, radnici i građani čim prije od njega mogli imati koristi.

Sporazumom će se ukinuti carine za sve industrijske proizvode i proizvode ribarstva, povećati pristup tržištu za poljoprivredne proizvode, poboljšati pristup javnoj nabavi i uslugama te dodatno smanjiti tehničke prepreke trgovini. Kad se u potpunosti provede, izvoznicima EU-a omogućit će carinske uštede u iznosu od najmanje 106 milijuna eura, a izvoznici iz Ekvadora uštedjet će do 248 milijuna eura.

Europski izvoznici mogu očekivati lakši pristup tržištu Ekvadora, posebno za poljoprivredne proizvode, te za automobile i strojeve. Ekvador može očekivati lakši pristup europskom tržištu za proizvode ribarstva, rezanog cvijeća, kave, kakaa, voća i orašastih plodova. I za banane će se primjenjivati povlaštena stopa, ali će se uspostaviti mehanizam za stabilizaciju, kojim će se Komisiji omogućiti da preispita i razmotri suspenziju povlastica ako se dosegne godišnji prag izvoza.

Protokol sadrži odredbe u dijelu usluga, poslovnog nastana i javne nabave, te uključuje znatne obveze u svim ključnim sektorima (osobito financijske usluge, telekomunikacije, prijevoz), posebno u pogledu prekograničnog pružanja usluga i poslovnog nastana, te je riješeno i pitanje privremene prisutnosti fizičkih osoba za poslovne svrhe. Protokolom se propisuju i odredbe u području intelektualnog vlasništva, održivog razvoja, tržišnog natjecanja, tehničkih prepreka u trgovini, te sanitarnih i fitosanitarnih mjera.

Ekvador je ostvario 2015. ukupnu robnu razmjenu s Europskom unijom od 4,6 milijardi €, dok je Republika Hrvatska ostvarila ukupnu robnu razmjenu s Ekvadorom u iznosu od 15,4 milijuna EUR-a. Hrvatski izvoz iznosio je 2,1 milijuna EUR-a, a uvoz 13,3 milijuna EUR-a.

Sporazum o trgovini između EU-a, Kolumbije i Perua potpisan je  26. lipnja 2012., a primjenjuje se od 2013. Kako bi se Sporazum o trgovini s Kolumbijom i Peruom primjenjivao i na Republiku Hrvatsku  30. lipnja 2015. potpisan je Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini između EU-a, Kolumbije i Perua koji uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU. U tijeku su unutarnje procedure u EU i Kolumbiji i Peruu kako bi se Protokol započeo primjenjivati i kako bi se za hrvatske proizvode koristile trgovinske povlastice iz Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua o čemu će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pravodobno izvijestiti.

Pisane vijesti | Promjena regulative | Strana tržišta i prilike