Nova Delegirana Uredba Komisije 2022/1

Slika /slike 1/EU regionalni razvoj, fondovi/izvozeu7.jpg

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/1 оd 20. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa robe s dvojnom namjenom i izmjenama Uredbe Vijeća (EU) 821/2021 objavljena je 6. siječnja 2022. godine u Službenom listu EU-a.

10. siječanja 2022.

U petak, 7. siječnja 2022. godine na snagu je stupila nova delegirana Uredba Komisije 2022/1, Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/1 оd 20. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa robe s dvojnom namjenom i izmjenama Uredbe Vijeća (EU) 821/2021, koja je objavljena 6. siječnja 2022. godine u Službenom listu EU-a.

Europska komisija ažurira Prilog I svake godine nakon promjena kontrolnih popisa koje su dogovorili relevantni multilateralni režimi kontrole izvoza. Uslijed situacije uzrokovane s korona virusom izmjene u novoj Delegiranoj Uredbi su većinski uredničke. Nova delegirana Uredba Komisije 2022/1 stupila je na snagu 7. siječnja. 2022. godine.

Objavljen je i novi Korelacijski popis tarifnih oznaka prema Integriranoj tarifi EU (TARIC) vezano na kontrolne oznake robe s dvojnom namjenom prema Prilogu Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća koji možete pronaći na sljedećem linku.

Više informacija o primjeni Uredbe (EU) 2021/821 i kontroli izvoza u RH možete pronaći na sljedećem linku.

(Hrvatski izvoznici)

Pisane vijesti | Događanja | Trgovinska politika EU