Neosova Big Data inovacija nagrađena u Pragu

Slika /slike/Foto tvrtke/hrv.tvrtka-Prag.png

Hrvatska informatička tvrtka Neos na konferenciji Oracle Partner Day u Pragu nagrađena je za svoju Social Network Analytics inovaciju namijenjenu telekom kompanijama u kategoriji Big Data & Analytics Innovation.

(Foto: Banka.hr)

Hrvatska informatička tvrtka Neos na konferenciji Oracle Partner Day u Pragu nagrađena je za svoju Social Network Analytics inovaciju namijenjenu telekom kompanijama u kategoriji Big Data & Analytics Innovation.

U obrazloženju se navodi kako je riječ o prvom Big Data rješenju nezavisnog isporučitelja koje je u potpunosti kreirano na platformama Oracle Big Data Appliance i Oracle Business Intelligence.

Budući da američki softverski div Oracle smatra Big Data Analytics ključnom tehnologijom našeg doba, jasan je značaj i važnost ove nagrade koju je prvi put dobila jedna hrvatska, odnosno regionalna tvrtka.  

Social Network Analytics (SNA) skup je alata koji telekomunikacijskim kompanijama omogućuje da analiziraju odnose među korisnicima, prate i predviđaju njihove telekomunikacijske navike te detektiraju načine na koje donose odluku o odabiru ili promjeni pružatelja usluga.


Vijesti iz medija | Događanja