Kako poticati izvoz i kako to rade iskusni?

Slika /slike 1/Gospodarstvo/izvoz10-2019.jpg

Izvoz se potiče u svim državama i na više razina. Potpora može biti financijska i nefinancijska. Glavni akteri koji sudjeluju u promociji izvoza su ministarstva kao koordinatori, nacionalna tijela i agencije, banke u državnom ili privatnom vlasništvu te gospodarske komore.

Poticanje izvoza jedna je od najznačajnijih mjera kojom države promiču i plasiraju proizvode iz vlastite države u inozemstvo. Izvoz se potiče na više načina te poticanje može biti financijsko i nefinancijsko. Najzastupljeniji su načini poticanja izvoza putem državnih agencija zaduženih za promociju izvoza, zatim ministarstva te gospodarske komore. Države financiraju svoje “produžene ruke” u poticanju izvoza putem potpunog financiranja agencija (Češka) ili javno-privatnih partnerstava (Čile, Španjolska).

Javno-privatna partnerstva omogućuju veći utjecaj gospodarstva na smjer i način rada organizacija za promicanje međunarodne trgovine i izvoza, ali zahtijevaju njihovu uključenost, posebice financijsku.

Državno financirane organizacije ne oslanjaju se na budžet privatnog sektora, no postoji izazov usmjeravanja aktivnosti organizacije koja je strogo povezana s državnim odlukama. Država ne provodi financijske aspekte poticanja izvoza izravno, nego putem specijaliziranih organizacija poput razvojnih banaka, izvozno-kreditnih agencija te specijaliziranih državnih ureda.

Agencije za promociju izvoza osnovane su radi toga da se isključivo brinu o unaprjeđenju poslovanja domaćih tvrtki najznačajnijih mjera kojom države promiču i plasiraju proizvode iz vlastite države u inozemstvo. Izvoz se potiče na više načina te poticanje može biti financijsko i nefinancijsko. Najzastupljeniji su načini poticanja izvoza putem državnih agencija zaduženih za promociju izvoza, zatim ministarstva te gospodarske komore.

Države financiraju svoje “produžene ruke” u poticanju izvoza putem potpunog financiranja agencija (Češka) ili javno-privatnih partnerstava (Čile, Španjolska). Javno-privatna partnerstva omogućuju veći utjecaj gospodarstva na smjer i način rada organizacija za promicanje međunarodne trgovine i izvoza, ali zahtijevaju njihovu uključenost, posebice financijsku. Državno financirane organizacije ne oslanjaju se na proračun privatnog sektora, no postoji izazov usmjeravanja aktivnosti organizacije koja je strogo povezana s državnim odlukama. Država ne provodi financijske aspekte poticanja izvoza izravno, nego putem specijaliziranih organizacija poput razvojnih banaka, izvozno-kreditnih agencija te specijaliziranih državnih ureda.

Agencije za promociju izvoza osnovane su radi toga da se isključivo brinu o unaprjeđenju poslovanja domaćih tvrtki u vidu suradnje s međunarodnim partnerima te plasmanom domaćih proizvoda na strana tržišta. Alati koji se pri tome koriste nefinancijskog su karaktera, a njihov rad se uglavnom oslanja na vlastite resurse, partnerstva sa sličnim organizacijama u stranim državama te na međunarodne projekte kojima je cilj internacionalizacija poslovanja tvrtki u državama konzorcija. Najčešći alati koje koriste agencije za promicanje izvoza su baze podataka. Ostali oblici potpore izvozu obuhvaćaju informiranje o mogućnostima i načinima plasmana proizvoda na stana tržišta, edukacije o poslovanju na stranim tržištima te poslovne misije za pojedine gospodarske grane.

Postoje i slučajevi u kojima agencije izravno financiraju izvoz, kao u Velikoj Britaniji i Srbiji, gdje se putem agencija direktno financira izvoz putem osiguranja od neplaćanja, izdavanja jamstava, kratkoročnih kredita i sl. Najčešći su izvori financiranja izvoza razvojne i komercijalne banke. Ovdje treba naglasiti da su mjere razvojnih banaka donesene na nacionalnoj razini, dok komercijalne banke ili slijede državnu politiku ili stvaraju vlastite proizvode za klijente koji izvoze ili žele izvoziti.

Razvojne banke podupiru rad državnih tijela tako da osiguravaju izvor financiranja za aktivnosti agencija i ostalih državnih tijela. No, postoje i vlastiti programi kojima banke osiguravaju, kreditiraju ili potiču izvoz. Talijanski SACE SIMEST, primjerice, kreditira strane tvrtke koje kupuju talijanske proizvode te pruža ostali niz usluga, poput kreditiranja ulaska na strana tržišta, potporu u vraćanju nedospjelih potraživanja, sudjelovanja na javnim natječajima i sl. HBOR, s druge strane, također nudi široku paletu bankarskih proizvoda za financiranje izvoza u vidu garancija i osiguranja.

Gospodarske komore također su institucije koje se bave internacionalizacijom poslovanja. S obzirom na njihovu ulogu, tradiciju i ustrojstvo, komore su često glavni akteri poslovnih delegacija i organizacija B2B sastanaka. Iako većina njihovih usluga nije financijske prirode, postoje i neke usluge koje jesu.

Zaključno, poticanje izvoza zajednička je aktivnost ministarstava i državnih agencija, razvojnih i komercijalnih banaka te gospodarskih komora. Svaka tvrtka na nacionalnoj razini ima dostupnost alata i sredstava financiranja ako želi proizvod plasirati na međunarodno tržište. Suradnja glavnih aktera u promociji i potpori izvoza u većoj ili manji mjeri potrebna je za funkcionalnu i usmjerenu provedbu strategija i akcijskih planova te se niti jedan od oblika potpore ne može gledati izolirano jer funkcioniraju u kontekstu državne politike i gospodarstva u cijelosti.

(Privredni vjesnik)

Više možete pročitati OVDJE

Vijesti iz medija | Događanja | Hrvatski izvoz