EU i Kanada dogovorile novi pristup ulaganjima u CETA-i

Slika /slike 1/EU regionalni razvoj, fondovi/shutterstock_19921585_cr.jpg

Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade (CETA) okončani su 2014. godine. EU i Kanada nastavit će s prevođenjem i pravnim ujednačavanjem teksta na francuskom kao i na ostalim jezicima EU-a. Nakon toga slijedi potpisivanje CETA-e i ratifikacija, a obje strane vjeruju da će sporazum stupiti na snagu 2017. godine.

Europska povjerenica za trgovinu Malmström i kanadski ministar Freeland objavili su danas, 29. veljače 2016. završetak pregovora Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) u dijelu zaštite ulaganja kao i okončanje pravnog ujednačavanja teksta na engleskom jeziku.

Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade (CETA) okončani su 2014. godine. Tijekom pravnog ujednačavanja teksta EU i Kanada dogovorile su izmjene poglavlja o ulaganjima i uključivanje novog pristupa zaštiti ulaganja i rješavanju ulagačkih sporova u sporazum. Svi glavni elementi novoga europskog pristupa ulaganjima, kako su predstavljeni u okviru pregovora sa SAD-om u studenom 2015. i koji su već uključeni u nedavno sklopljeni sporazum o slobodnoj trgovini EU-a s Vijetnamom sadržani su i u konačnom tekstu CETA-e.

EU i Kanada nastavit će s prevođenjem i pravnim ujednačavanjem teksta na francuskom kao i na ostalim jezicima EU-a. Nakon toga slijedi potpisivanje CETA-e i ratifikacija, a obje strane vjeruju da će sporazum stupiti na snagu 2017. godine kako bi pojedinci i poslovni subjekti, bilo mali ili veliki mogli koristiti velike mogućnosti koje pruža ovaj sporazum.

Više na http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1468
 

 

Pisane vijesti | Strana tržišta | Trgovinska politika EU