Postupak izvoza

Informacije o formalnom postupku izvoza, popisu svih Ugovora o slobodnoj trgovini (protokola o podrijetlu) i autonomnih aranžmana koje EU primjenjuje u trgovini sa državama ugovornicama, smjernicama za ovlaštene izvoznike kao i ostale informacije vezane za pravila o podrijetlu robe moguće je pronaći na web-stranicama Carinske uprave Republike Hrvatske.

Više informacija dostupno Vam je na odgovarajućim web stranicama Carinske uprave RH.


 

Dokumenti