Timovi za pristup tržištu (MAT)

Timovi za pristup tržištu (Market Access Teams) djeluju na 30-ak ključnih izvoznih tržišta EU te se sastoje se od trgovinskih atašea u delegacijama EU u inozemstvu, trgovinskih atašea u veleposlanstvima država članica EU te predstavnika poslovne zajednice koji se u trećim zemljama redovno sastaju kako bi razmjenjivali informacije o najnovijim događajima na terenu te svojim iskustvom i ekspertizom pridonijeli raspravama u Bruxellesu.

Njihova je uloga u uklanjanju trgovinskih barijera značajna, jer na lokalnoj razini koordiniraju djelovanje te povratne informacije dijele sa Savjetodavnim odborom za pristup tržištu (Market Access Advisory Committee). Ovaj se Odbor sastaje jednom mjesečno kako bi predstavnici Europske komisije, vlada država članica i poslovne zajednice razmijenili informacije i osmislili strategiju uklanjanja trgovinskih barijera.

Hrvatski gospodarstvenici mogu se za informacije obratiti diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH. Ukoliko RH nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u zemlji od interesa gospodarstvenika, mogu se obratiti gospodarsko-trgovinskim odjelima pri delegacijama EU.