Janaf i MOL Grupa sklopili ugovore za transport i skladištenje nafte

Jadranski naftovod (Janaf) sklopio je s MOL Grupom ugovor o transportu 2,2 milijuna tona nafte sustavom Janafa po načelu 'puno za prazno' do kraja ove godine te ugovor o skladištenju 79.385 kubnih metara nafte na Terminal Omišalj i 70.000 kubnih metara nafte na Terminalu Sisak po načelu 'puno za prazno', također do kraja godine.

Jadranski naftovod (Janaf) sklopio je s MOL Grupom ugovor o transportu 2,2 milijuna tona nafte sustavom Janafa po načelu 'puno za prazno' do kraja ove godine te ugovor o skladištenju 79.385 kubnih metara nafte na Terminal Omišalj i 70.000 kubnih metara nafte na Terminalu Sisak po načelu 'puno za prazno', također do kraja godine. 

Ugovore s Janafom potpisali su MOL Hungarian Oil and Gas Plc., MOLTRADE Mineralimpex Trading Co i SLOVNAFT a.s., navodi se u priopćenju iz Janafa.

"Nastavak ovog partnerstva još jednom potvrđuje kako je Janaf opravdano preuzeo ulogu strateškog čimbenika energetske sigurnosti šire regije“, rekao je predsjednik Uprave Stjepan Adanić.

Član Uprave Janafa Vladislav Veselica naveo je da kompanija jamči da svojim transportnim kapacitetima u potpunosti može zadovoljiti potrebe središnje Europe za sirovom naftom.

"Zadovoljan sam što MOL Grupa nastavlja partnerski odnos s Jadranskim naftovodom te ćemo, kao i dosad, pružiti kvalitetnu uslugu koja u potpunosti jamči sigurnu i neometanu opskrbu rafinerija i tržišta u Mađarskoj i Slovačkoj“, istaknuo je Veselica.

(Hina)

Vijesti iz medija | Događanja | Hrvatski izvoz