Končar radi na novom generatoru za tržište Japana

Končar je sklopio ugovor za projektiranje, proizvodnju i ispitivanje novog kompaktnog generatora, u suradnji s austrijskim turbinskim partnerom za potrebe male hidroelektrane Chidori u Japanu. Trenutna vrijednost opreme i usluga projekata za tržište Japana koji su trenutno u realizaciji iznosi gotovo 1,5 milijuna eura, a isporuka generatora planirana je do kraja 2024.

Končar je sklopio ugovor za projektiranje, proizvodnju i ispitivanje novog kompaktnog generatora, u suradnji s austrijskim turbinskim partnerom za potrebe male hidroelektrane Chidori u Japanu.

Trenutna vrijednost opreme i usluga projekata za tržište Japana koji su trenutno u realizaciji iznosi gotovo 1,5 milijuna eura, a isporuka generatora planirana je do kraja 2024.

Nastavno na to, samo ispitivanje na hidroelektrani i puštanje u pogon planirano je do sredine 2025., kažu iz Končara. Inače, riječ je o suradnji koja je započela još 2011. isporukom kompakt generatora za malu hidroelektranu u Turskoj, a s kojom je domaća tvrtka 2020. isporučila četiri kompakt generatora za tržište Gruzije.

Nakon prvog projekta za projektiranje, proizvodnju i ispitivanje generatora za malu hidroelektranu Shin Sakagami u Japanu, Končar je nastavio sa širenjem poslovanja na tržištu Japana s navedenim novim ugovorom.

Objašnjavajući o kakvoj je suradnji riječ s naglaskom na činjenicu da je Končar dosad isporučio više od 175 kompaktnih generatora za hidroelektrane, dodali su da je u Japanu riječ o specifičnoj suradnji jer se komunikacija s timom tamošnjih inženjera provodi preko konzultantskih kuća iz Azije s kojima uspješno surađuju od 2021. kada je ugovoren prvi projekt za to tržište.

Kompaktni generator i turbina rezultat su istraživačko-razvojnog projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kojim je razvijen novi, ekološki prihvatljiv proizvod koji se može nakon isteka životnog vijeka reciklirati, a njegov rad niti u slučaju havarije ne zagađuje okoliš.

Ovaj tip razvijenog agregata namijenjen je globalnom tržištu iskorištavanja hidroenergije s niskim padom vode bez velikih brana i akumulacija, a ugradit će se u sklopu MHE Otočac, čije se puštanje u pogon očekuje do kraja ove godine - zaključuju iz Končara.

(Lider)

Vijesti iz medija | Strana tržišta | Hrvatski izvoz