JGL dovršio registraciju Aqua Marisa u Kini

Aqua Maris Classic registriran je u srpnju 2022., a Aqua Maris Clean i Baby u studenome 2022. JGL u suradnji s partnerom trenutno radi na realizaciji preduvjeta za prvu proizvodnju i isporuku, a usporedno je u tijeku priprema lansiranja Aqua Marisa na kinesko tržište, koje se očekuje u zadnjem kvartalu 2023.

Registracijom proizvoda Aqua Maris Strong u Kini početkom veljače, riječki JGL je okončao registracijski proces za cjelokupni Aqua Maris portfelj namijenjen kineskom tržištu.

“S projektom otvaranja kineskog tržišta započeli smo 2019. godine. Riječ je o kompleksnom tržištu koje ima brojne regulatorne, kulturološke i ostale poslovne specifičnosti. Uz multidisciplinarne aktivnosti JGL tima, projekt se provodi uz tamošnje konzultante, etabliranu kinesku kompaniju, te je ovih dana okončan registracijski proces za cjelokupni Aqua Maris portfelj namijenjen kineskom tržištu, odnosno na četiri proizvoda Aqua Maris sprejeva za nos”, pojasnila je Dunja Siuc Valković, direktorica globalnog razvoja poslovanja u JGL-u za Poslovni dnevnik.

Aqua Maris Classic registriran je u srpnju 2022., a Aqua Maris Clean i Baby u studenome 2022. JGL u suradnji s partnerom trenutno radi na realizaciji preduvjeta za prvu proizvodnju i isporuku, a usporedno je u tijeku priprema lansiranja Aqua Marisa na kinesko tržište, koje se očekuje u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Pritom će JGL na tržištu Kine poslovati putem Business-to-Business (B2B) modela temeljem kojega će lokalni partner biti zadužen za komercijalizaciju Aqua Maris linije proizvoda u skladu s brend strategijom.

(Poslovni dnevnik)

Vijesti iz medija | Strana tržišta | Hrvatski izvoz