Atlantic Grupa: Nova organizacija distribucije

Atlantic Grupa je kao jedan od temeljnih strateških ciljeva daljnjeg razvoja definirala internacionalizaciju poslovanja, primarno na tržišta Zapadne, Sjeverne Europe te područje ZND-a.


Atlantic Grupa je kao jedan od temeljnih strateških ciljeva daljnjeg razvoja definirala internacionalizaciju poslovanja, primarno na tržišta Zapadne, Sjeverne Europe te područje ZND-a.
 
Kako bi organizacija poslovanja što adekvatnije odgovarala postavljenim ciljevima, kompanija je provela stratešku reorganizaciju ukupnog distribucijskog poslovanja koje predstavlja važnu polugu rasta i razvoja, u regiji jednako kao i na vanjskim tržištima.
 
Tako su s početkom rujna poslovi distribucije na razini Grupe organizirani kroz dvije glavne zone: Zonu Istok i Zonu Zapad. U novoj organizaciji Zonu Istok čine Jugoistočna Europa, Baltik i ZND regija, dok će Zona Zapad obuhvaćati Središnju i Jugozapadnu Europu, nordijske zemlje te sva tržišta u prekomorskim zemljama.
 
Cilj je u konačnici razviti kvalitetnu vlastitu distribucijsku podršku cjelokupnom Atlanticovom portfelju na svim ključnim međunarodnim tržištima. Uz već postojeće kompanije u Italiji, Velikoj Britaniji i Španjolskoj, nove distribucijske kompanije najprije će se osnovati u Njemačkoj i Austriji, a kasnije i u Švicarskoj i Švedskoj. S ciljem da se pruži puna podrška Atlanticovom portfelju planirane su značajne investicije u tržišta te u jačanje lokalnih timova.
 
(Poslovni dnevnik)
 

Vijesti iz medija | Strana tržišta | Hrvatski izvoz