Seminar „Gospodarska diplomacija“

Cilj seminara bio je upoznavanje s radom gospodarske diplomacije Kraljevine Norveške, te razmjena prakse i iskustva u svrhu daljnjeg unaprjeđenja sustava gospodarskih diplomacija Hrvatske i Norveške. Uz djelatnike MVEP-a na seminaru su sudjelovali predstavnici HGK, MINGO-a, HBOR-a, HUP-a, AIK-a i Hrvatskih izvoznika.

Dana 9. studenoga 2016. godine u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) je održan seminar „Gospodarska diplomacija“. Riječ je o središnjoj aktivnosti projekta „Economic Diplomacy Training Programme“, kojeg je MVEP, kao nositelj projekta, proveo u partnerstvu s Innovation Norway.

Projekt je financiran sredstvima Fonda za bilateralne odnose RH-Norveška, koji djeluje u sklopu financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Norveškog financijskog mehanizma (Norway Grants).

Cilj seminara bio je upoznavanje s institucionalnim, pravnim i operativnim okvirom rada gospodarske diplomacije Kraljevine Norveške, te razmjena dobre prakse i iskustva u svrhu daljnjeg unaprjeđenja sustava gospodarskih diplomacija RH i Norveške.

Uz djelatnike MVEP-a na seminaru su sudjelovali predstavnici HGK, MINGO-a, HBOR-a, HUP-a, AIK-a i Hrvatskih izvoznika.

Uvodnim izlaganjima obratili su se Joseph Gene Petrić, pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova za gospodarske poslove i Astrid Versto, veleposlanica Kraljevine Norveške u Zagrebu.

Seminar je bio podijeljen u četiri tematske cjeline, koje su izlagali:
1) Erik Wiken, posebni savjetnik u Innovation Norway - predstavljanje Innovation Norway, središnje norveške institucije zadužene za promicanje izvoza, ulaganja, prijenos tehnologija, turističku promidžbu i razvoj poduzetništva (klasteri, inkubatori, start-upovi);
2) Finn Aamodt, direktor za ulaganja u Innovation Norway – promicanje ulaganja i brendiranje zemlje;
3) Signe Engli, savjetnica u MVP Norveške – institucionalni okvir, alati, mehanizmi i postupci rada gospodarske diplomacije u službi vanjskih poslova;
4) Norwegian Team (zajednička prezentacija norveških predavača) – predstavljanje konkretnih primjera i prakse, te diskusija.

Seminar je održan u sklopu programa studijskog putovanja predstavnika Innovation Norway i norveškog MVP u RH, koji je uključivao i zasebne sastanke norveške strane u AIK-u, HUP-u i Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrodu, te sudjelovanje u programu posjeta gospodarskog diplomatskog kluba Dubrovačko-neretvanskoj županiji (9.-11. studenoga).

Sukladno projektnim aktivnostima, studijsko putovanje norveških predstavnika RH uslijedilo je nakon studijskog putovanja predstavnika MVEP-a Norveškoj (24.-28. listopada), čime je projekt MVEP-a i Innovation Norway „Economic Diplomacy Training Programme“ u cijelosti proveden.
 

Pisane vijesti