Javni natječaji međunarodnih organizacija

Instrumenti Europske unije i ostalih međunarodnih multilateralnih organizacija i asocijacija, bila Hrvatska njihova članica ili ne, a koje provode različite oblike međunarodne pomoći i/ili traže određene robe i usluge kroz natječaje javne nabave u okviru svojih redovitih zadaća, pružaju mogućnosti za poslovne prilike za hrvatske tvrtke - izvoznike. Povrh mogućnosti za uspostavljanje kontakata/sudjelovanje na specijaliziranim konferencijama ili forumima, hrvatske tvrtke mogu se izravno uključiti u postupke javne nabave na natječajima koje ove međunarodne organizacije redovito objavljuju.
 
U ovome ćete dijelu pronaći više informacija upravo o takvim prilikama.
 

Ujedinjeni narodi (UN), specijalizirane agencije UN-a, povezane agencije

Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija čiji su članovi suverene države. Ona je skoro univerzalna po članstvu, nadležnostima i globalnim ciljevima. Okrenuta je, u prvom redu, očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, razvoju prijateljskih odnosa među državama, promicanju međunarodne suradnje na rješavanju problema ekonomskog, socijalnog, kulturnog i humanitarnog karaktera, uključujući zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tu svrhu stvorena je široka mreža međunarodnih organizacija koje imaju status specijaliziranih agencija UN ili se uklapaju u sistem UN.
 
UN i sva pripadajuća UN-ova tijela, programi, specijalizirane agencije te agencije povezane s UN-om kroz posebne sporazume značajan su izvor informacija o javnim natječajima za nabavu roba i usluga. Detaljnije o funkcioniranju ovoga sustava, postupcima prijave na natječaje te pravilima sudjelovanja možete pronaći na stranicama UN-ove Službe za nabavu (UN Procurement Division).
 
Za stjecanje pristupa pregledu 90% objavljenih natječaja svih agencija UN-a i sudjelovanje na natječajima ponuđači se moraju registrirati na portalu UN Global Marketplace, putem kojega UN godišnje traži robe i usluge u vrijednosti od 15mlrd USD.
 

UN Global Marketplace

UN globalno tržište (UNGM) je središnji portal nabave unutar sustava UN-a. Riječ je vrlo raznovrsnoj potražnji za sve vrste roba i usluga jer Ujedinjeni narodi predstavljaju tržište od preko 10 milijardi dolara godišnje.

Više informacija dostupno je na: https://www.ungm.org/
 

Služba UN-a za nabavu (UN Procurement Division)

Ovaj link omogućuje uvid u poslovanje s UN-om u ulozi dobavljača. U 2014 godini ostvarena je nabava u vrijednosti od 3.200 milijuna dolara. Na linku je dostupan i vodič „Kako poslovati s UN-ovim tajništvom“. 

Više informacija dostupno je na: http://www.un.org/Depts/ptd/business-opportunities/supplier-resources  te http://www.un.org/Depts/ptd/vendors/vendor-registration-0.
 

UN-ova Organizacija za industrijski razvitak (UNIDO)

UNIDO je specijalizirana agencija UN-a i ujedno jedina globalna organizacija za područje industrije. Hrvatske tvrtke mogu se javljati na natječaje kojima UNIDO traži specifične proizvode i usluge za svoje projekte podrške izgradnje ili modernizacije industrijskih kapaciteta u državama u razvoju ili tranziciji. Na osnovi odabira na UNIDO-vim natječajima, hrvatski izvoznici mogu svoje proizvode i usluge plasirati na brojna svjetska tržišta te time dobivaju svojevrsnu preporuku i prepoznatljivost.
 
Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na:
http://www.unido.org/procurement.html
 

UN-ov Program za razvoj (UNDP)

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) globalna je razvojna mreža Ujedinjenih naroda, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. UNDP predstavlja najveći multilateralni izvor razvojne pomoći u svijetu. Ova organizacija, koja se financira putem donacija, osigurava obuku, stručne konzultacije i ograničenu pomoć u opremi za zemlje u razvoju, s naglaskom na pomoć najnerazvijenijim zemljama.

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/overview.html

I UNDP-ov ured u Hrvatskoj traži određene robe i usluge za svoje djelovanje, o čemu je moguće detaljnije se informirati na sljedećoj poveznici:
http://www.hr.undp.org/content/croatia/hr/home/operations/procurement/.


Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO)

FAO je specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda čija je zadaća povećanje proizvodnje i pravednija raspodjela poljoprivrednih proizvoda i hrane uopće na svjetskom nivou kao sredstva za osiguranje odgovarajuće ishrane i povećanje životnog standarda svih ljudi na svijetu.  Sa svojim programima za prehranu siromašnih i ranjivih skupina diljem svijeta FAO traži određene robe i usluge.

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na:
http://www.fao.org/unfao/procurement/general-information/en/.
 
Informacije o otvorenim natječajima dostupne su na: http://www.fao.org/unfao/procurement/bidding-opportunities/en/.
 

UN-ova organizacija za znanost, kulturu i obrazovanje (UNESCO)

UNESCO djeluje kroz niz programa i projekata na polju podrške znanosti, kulturne promidžbe i obrazovanja.
 
Za informaciju o konkretnim UNESCO-vim potrebama za robama i uslugama potrebno je konzultirati sljedeću web-stranicu:  http://www.unesco.org/new/en/unesco/procurement/.
 

Međunarodna organizacija za pomorstvo (IMO)

IMO je specijalizirana UN-ova agencija koja na globalnoj razini uspostavlja pravila vezano uz sigurnost, zaštitu i zaštitu okoliša u kontekstu međunarodnog pomorskog prometa i prijevoza. Njezina je glavna uloga izgrađivati regulatorni okvir za industriju pomorskog prijevoza, i to na način da isti bude pravičan i učinkovit, univerzalno prihvaćen i proveden.
 
IMO stoga ima velike potrebe za nabavom roba i usluga u cilju osiguravanja veće sigurnosti pomorskog prometa, a isto tako angažira institute za provedbu specifičnih studija unaprjeđenja pomorstva.

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na:
http://www.imo.org/About/Procurement/Pages/default.aspx

 
Međunarodna organizacija rada (ILO)

 ILO je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. Unutar sustava UN-a, ILO je jedinstven po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci sudjeluju u radu upravnih tijela organizacije kao ravnopravni partneri vladama.

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/procurement/lang--en/index.htm.
 

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO)

WIPO jedna je od specijaliziranih agencija Ujedinjenih naroda, osnovana 1967. godine kako bi se ohrabrilo stvaralaštvo te promovirala zaštita intelektualnog vlasništva širom svijeta. WIPO danas ima 189 članicа, te se brine o provedbi 24 međunarodna ugovora.
 
Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na: http://www.wipo.int/procurement/en/.
 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Svjetska zdravstvena organizacija posebna je organizacija Ujedinjenih naroda koja djeluje u cilju usmjeravanja i koordiniranja međunarodnog zdravstva. Svjetska zdravstvena organizacija koordinira napore vlada ali i drugih partnera - uključujući fondove i zaklade, organizacije civilnog društva i privatnog sektora - da ostvare svoje ciljeve i ojačaju nacionalne zdravstvene politike i strategije.
 
Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na: http://www.who.int/3by5/who_procurement/en/.
 
 

Europska unija (EU)

 
TED (Tenders Electronic Daily) je on-line verzija 'Dodatka Službenom listu Europske unije' posvećena europskoj javnoj nabavi. TED omogućuje besplatan pristup poslovnim prilikama. Ažurira se pet puta tjedno s približno 1500 obavijesti o javnoj nabavi iz Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i šire. Mogu se pregledavati, pretraživati i sortirati obavijesti o javnoj nabavi po zemlji, regiji, poslovnom sektoru i dr. Informacije o svakoj nabavi objavljuju se na 24 službena jezika EU-a. Za pristup je potrebno registrirati se (registracija je besplatna).
  
EU kombinira različite vrste financijske potpore državama u potrebi. Osigurava financijska sredstva u obliku subvencija za potporu projektima za ostvarenja razvojnih ciljeva. Više informacija dostupno je na: https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en.

 

EuropeAid

Glavna uprava za međunarodnu suradnju i razvoj Europske komisije – EuropeAid odgovorna je za planiranje europske razvojne politike i pružanje razvojne pomoći u cijelome svijetu. EuropeAid djeluje s krajnjim ciljem smanjenja siromaštva u svijetu, osiguranja održivog razvitka te promicanja demokracije, mira i sigurnosti. EuropeAid objavljuje pozive ponuđačima koji mogu isporučiti određene usluge, robu ili rad u okviru projekata financiranih sredstvima pomoći EU-a. Pozivi na natječaje su jedna od faza postupka nabave koji dovodi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Daljnji postupci uređeni su posebnim propisima koji se razlikuju ovisno o vrsti ugovora (o pružanju usluga, nabavi roba ili radu).
 
Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na:
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1072.

Od 2009. godine EuropeAidContracts.com daje dodanu vrijednost informiranju o ugovorima o uslugama koji se pokreću i provode u okviru politike razvojne pomoći EU-a. Zahvaljujući lakoći pristupa informacijama i bogatstvu statistike, EuropeAidContracts.com postao je središnja točka svih aktera uključenih i zainteresiranih za razvoj projekata financiranih od strane EU-a.
 

Partnerski instrument Europske unije za suradnju s trećim zemljama (Partnership Instrument)

Putem ovoga vanjsko-političkog financijskog instrumenta Europska unija jača svoju suradnju s industrijaliziranim i najrazvijenijim državama svijeta, svojim strateškim partnerima, u suočavanju s  globalnim izazovima (migracije, klimatske promjene, energetska sigurnosti, zaštita okoliša i dr.). Partnerski instrument također provodi vanjsku dimenziju strategije Europa 2020 te financira druge aktivnosti od strateške važnosti za EU (izvan područja razvojne suradnje). 
 
Na web-stranicama Instrumenta nalaze se informacije o otvorenim natječajima:
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm
 

 
Europska investicijska banka (EIB)

Europska investicijska banka poznata je prvenstveno po svojim zajmovima, no za vlastito djelovanje potrebne su joj određene robe i usluge, koje traži kroz sustav javne nabave.
 
Više informacija dostupno je na: http://www.eib.org/about/procurement/.

 

Ostale međunarodne organizacije

Svjetska trgovinska organizacija (WTO)

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) je međunarodna organizacija koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu. Glavni ciljevi organizacije su stoga regulacija, nadzor i liberalizacija svjetske trgovine, kao i osiguravanje pravnog okvira za provođenje pregovora o trgovinskim sporazumima te rješavanje sporova među državama članicama. Osnovana je i službeno otpočela s radom 1995. godine.

Informacije o otvorenim natječajima Svjetske trgovinske organizacije te pravilima prijave i sudjelovanja dostupne su na poveznici: http://www.wto.org/english/thewto_e/procurement_e/procurement_e.htm.


Svjetska banka (WB)

Svjetska banka prvotno je imala za cilj financiranje obnove i stabilnosti svjetskog monetarnog sustava, da bi kasnije njezin fokus aktivnosti bio preusmjeren na financiranje razvojnih projekata. Svjetska banka danas je jedan od ključnih globalnih multilateralnih partnera za financiranje razvoja.
 
Informacije o otvorenim natječajima i pravilima sudjelovanja na natječajima koje objavljuje Svjetska banka potražite na poveznici
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html.

Vodič za javne nabave dostupan je na poveznici:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,menuPK:51355691~pagePK:84271~piPK:84287~theSitePK:84266,00.html
 

Međunarodni monetarni fond (IMF)

Međunarodni monetarni fond (MMF) međunarodna je financijska organizacija osnovana 1944. godine. Danas broji 188 država članica. Ciljevi MMF-a su poticanje globalne monetarne suradnje, osiguravanje financijske stabilnosti, olakšavanje međunarodne trgovine, promicanje visoke zaposlenosti te održivog gospodarskog rasta.

Informacije o otvorenim natječajima i pravilima sudjelovanja na tenderima koje objavljuje MMF potražite na:
http://www.imf.org/external/np/procure/eng/


Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) utemeljena je 1991. godine s ciljem potpore državama Središnje i Istočne Europe u njihovoj transformaciji u tržišna gospodarstva. EBRD je u vlasništvu država članica, Europske unije te Europske investicijske banke. Danas EBRD broji 66 članica, od čega je 35 država korisnica njenih sredstava. Osnovne aktivnosti EBRD-a su izravna ulaganja u privatne ili javne tvrtke te tehnička pomoć. EBRD pruža mnoge mogućnosti dobavljačima, izvođačima i konzultantima u svijetu.

Informacije o otvorenim natječajima i pravilima sudjelovanja na tenderima koje objavljuje Europska banka za obnovu i razvoj potražite na:http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html


Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD)

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak međunarodna je organizacija, i ujedno konzultativni forum, koja okuplja države najrazvijenijih gospodarstava svijeta. Ciljevi OECD-a su podizanje životnog standarda, povećanje zaposlenosti, održanje financijske stabilnosti, podrška održivom razvitku te općem rastu svjetske trgovine.Područja djelovanja i rada OECD-a su: razvojna politika i suradnja, energetika, razvoj trgovine, financijska i fiskalna pitanja, socijalna problematika, zapošljavanje, edukacija, ekologija, znanost i tehnologija, industrija, poljoprivreda i ribarstvo.

OECD za potrebe svoga djelovanja na polju analiza i komparativnih istraživanja svih aspekata gospodarske aktivnosti i razvoja traži određene robe, usluge i studije.  

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na: http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm

 
Organizacija Sjevernoatlantskog sporazuma (NATO)

NATO je savez 28 država iz Sjeverne Amerike i Europe koje su se obvezale da će ispunjavati odrednice Sjevernoatlantskog sporazuma iz 1949. godine. U skladu sa Sporazumom, osnovna uloga NATO-a jest očuvati mir i sigurnost političkim i vojnim putem u zemljama članicama. NATO čuva zajedničke vrijednosti saveznica - demokraciju, slobodu pojedinca, vladavinu zakona i mirno rješavanje sukoba, te promiče ove vrijednosti širom euroatlantske regije.

Vlada Republike Hrvatske pokrenula je projekt “Hrvatsko gospodarstvo i NATO”. Ministarstvo gospodarstva kao nositelj projekta usko surađuje s Ministarstvom obrane, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Misijom pri NATO-u, Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost i Hrvatskom gospodarskom komorom. HGK ima obvezu informiranja poduzetnika o svim poslovnim mogućnostima koje im pruža članstvo Republike Hrvatske u NATO savezu. NATO ugovara nabavu roba i usluga isključivo uz temeljitu sigurnosnu provjeru. U RH ovaj postupak provodi se preko Ministarstva gospodarstva, koji u suradnji s HGK redovito organizira radionice o ovoj temi.

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na: http://www.natonatjecaji.hr/, a o otvorenim natječajima na http://www.natonatjecaji.hr/category/natjecaji.


Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE)

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju najveća je regionalna sigurnosna organizacija koja okuplja 57 država članica iz Sjeverne Amerike, Europe i Azije te djeluje kao spona između europske i globalne sigurnosti. OESS je razvio i promiče cjeloviti koncept sigurnosti koji nastoji nadići odnose među državama te jednako obuhvaća prava i integritet skupina i pojedinaca i ravnopravno uključuje sve tri međusobno povezane sigurnosne dimenzije: političko-vojnu, ekonomsko-ekološku i ljudsku.
 
OESS djeluje kroz svoje promatračke i druge misije na širem euroazijskom prostoru i radi uspješne provedbe svojih zadaća na terenu traži razne robe i usluge kroz sustav javne nabave.

Više informacija o pravilima i postupcima javne nabave dostupno je na: http://www.osce.org/procurement.