Offset programi

Offset programi su karakteristični za proizvode visoke tehnologije i velike vrijednosti (vojna oprema, zrakoplovi). I kupac i prodavatelj najčešće su Vlade i državna poduzeća. Imaju dugoročni karakter i traju u prosjeku 10-12 godina.
 
Velike javne nabave kompleksnih proizvoda i usluga mogu predstavljati jedan od najučinkovitijih načina za plasman domaćih roba i usluga, stoga je analiza učinkovitosti realizacije dosadašnjih offset programa i stvaranje čvrstog modela aktivnijeg planiranja, korištenja i praćenja provedbe istih u području izvoza vrlo značajan zadatak.  
 
Na temelju Naputka o načinu i uvjetima primjene “offset programa” iz 2014. godine, offset sporazum se sklapa za ugovore o nabavi naoružanja i vojne opreme čija je vrijednost veća od 2.000.000 EUR. Offset sporazum definira obveze inozemnog isporučitelja naoružanja i vojne opreme koje se izvršavaju kroz direktni i indirektni offset.
 
Direktni offset se realizira kroz sudjelovanje hrvatskih tvrtki u proizvodnji predmeta nabave (lokalizacija proizvodnje, izrada komponenti itd.). Predmetom indirektnog offseta, odnosno sadržajem offset obveza, podrazumijevaju se gospodarske aktivnosti s težištem na:
 
 • inozemnim izravnim ulaganjima
 • istraživačko-razvojnim projektima
 • transferu tehnologije
 • otvaranju novih tržišta za izvoz roba i usluga domaće industrije.
 
Pri tome se prednost daje projektima koji omogućuju:
 
 • proizvodnju proizvoda visoke dodane vrijednosti s izvoznim potencijalom
 • otvaranje novih radnih mjesta, posebno u područjima s iznadprosječnom stopom nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
 • povećanje konkurentnosti i izvoza postojeće domaće proizvodnje.
   
Zbog intenziviranja aktivnosti po pitanju indirektnog offseta Hrvatska gospodarska komora osnovala je Odjel za offset i NATO u Sektoru za industriju HGK, koji će u suradnji s  Povjerenstvom za offset program pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, raditi na:
 
 • povezivanju hrvatskih tvrtki s potencijalnim inozemnim partnerima u cilju uspostave međusobne suradnje
 • izradi prijedloga prioritetnih oblika industrijske suradnje, odnosno predmeta indirektnog offseta (koje će razmatrati Povjerenstvo za offset program)
 • edukaciji članica o mogućnostima koje pruža indirektni offset
 
Korisne poveznice: