O Povjerenstvu

Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva

Vlada RH je na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine osnovala Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Zadaće Povjerenstva su: 1: Identificirati ključne odrednice jačanja hrvatskog izvoza, predlagati odgovarajuće mjere i pratiti njihovu implementaciju; 2. Koordinirati planove tijela državne uprave usmjerene prema promociji hrvatskoga gospodarstva u inozemstvu; 3. Predlagati zakonska i druga rješenja podrške izvozu i nastupu hrvatskih kompanija u inozemstvu.

Rad Povjerenstva koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a članovi su predstavnici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ureda predsjednika Vlade, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Agencije za investicije i konkurentnost, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskih izvoznika i Ekonomskog instituta Zagreb.
 
Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva započelo je s radom 22. listopada 2013. kada je održana prva sjednica. Vlada RH je zadužila Povjerenstvo za pripremu Akcijskog plana podrške izvozu za razdoblje 2014.-2015., kojim bi se svi relevantni resursi države – Vlade i njezinih partnera poslovnih udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski izvoznici), akademskih institucija i ostalih stavili u funkciju podrške hrvatskim izvoznicima.
 
Nakon višemjesečnih savjetovanja i kontakata s poslovnom zajednicom, razmatranja zahtjeva i potreba hrvatskih izvoznika te prikupljanja doprinosa svih članova Povjerenstva, razrađeno je 13 aktivnosti i 41 mjera koje čine ostvariv plan podrške izvoznicima u svim fazama izvoza – od razvoja proizvoda, financiranja, edukacije i rušenja administrativnih barijera u zemlji – sve do potpore u inozemstvu.
 
Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015. usvojen je na sjednici Vlade RH održanoj 8. svibnja 2014., čime su stvoreni uvjeti za pružanje kvalitetne i kontinuirane institucionalne podrške koja će značajno doprinijeti uspješnosti njihovog poslovanja na međunarodnom tržištu.

Povjerenstvo za internacionalizaciju se u pravilu sastaje 2 puta kvartalno, dok se radne skupine Povjerenstva sastaju i češće. Povjerenstvo iscrpno izvještava o sadržaju sjednica i tijeku izvršenja Akcijskog plana podrške izvozu.

Povjerenstvo redovito održava outreach događanja u hrvatskim županijama, organizirana u suradnji s lokalnim vlastima i županijskim gospodarskim komorama, prezentacije koordinatora i članova Povjerenstva na javnim i stručnim konferencijama te gospodarskim seminarima. Koordinator Povjerenstva Joško Klisović predstavio je do sada Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015., pred izvoznicima sljedećih jedinica lokalne i regionalne samouprave: Krapinsko-zagorskoj županiji (14. srpnja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (Split, 5. rujna 2014.), Primorsko-goranskoj županiji (Rijeka, 27. studenog 2014.), Istarskoj županiji  (Pula, 17. prosinca 2014.) i Varaždinskoj županiji (svibanj 2015.).

Dodatno, u posjete Gospodarskog kluba (gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Zagrebu) hrvatskim županijama, uz predstavljanje uvjeta poslovanja i investicijskih projekata županija te novog koncepta gospodarske diplomacije, ugrađena je i dimenzija njihovog upoznavanja s Akcijskim planom podrške izvozu 2014.-2015. Navedeno je do sada realizirano kroz posjete Međimurskoj županiji (4. srpnja 2014.), Virovitičko-podravskoj županiji (20. studenoga 2014.), Varaždinskoj županiji (16. prosinca 2014.), Krapinsko-zagorskoj županiji (25. veljače 2015.) i Istarskoj županiji (28.-29. travnja 2015.).

Tijekom 2016. godine održani su sljedeći posjeti Gospodarskog kluba (gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Zagrebu): Osječko - baranjskoj županiji od 06.-07. svibnja, Zagrebačkoj županiji 02. lipnja, Primorsko - goranskoj županiji 30. rujna i Dubrovačko - neretvanskoj 09.- 11. rujna 2016. godine.