Akcijski plan za izvoz

Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva izradilo je Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015. koji je usvojen na sjednici Vlade RH održanoj 8. svibnja 2014., čime su postavljeni temelji za pružanje kvalitetne i kontinuirane institucionalne podrške hrvatskom izvozu. Aneks Akcijskog plana  navodi nositelje i sunositelje pojedinih mjera, rokove implementacije i potrebna financijska sredstva.
 
Akcijski plan sadrži 3 područja, 13 aktivnosti i 41 mjeru:


A. Usluge za izvoznike

1.1. Osigurati kvalitetno informiranje izvoznika                            

 • 1.1.1. Izraditi jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike
 • 1.1.2. Osigurati širenje izvoznih prilika iz DKP-a preko poslovnih udruženja 
 • 1.1.3. Organizirati informativna događanja, komunicirati rad Povjerenstva javnosti
 • 1.1.4. Izrađivati informativne materijale za izvoznike 
   

1.2. Pokrenuti umrežavanje izvoznika

 • 1.2.1. Okupljati izvoznike po tržištima i (pod) djelatnostima
 • 1.2.2. Okupljati izvoznike po projektima u inozemstvu          
 • 1.2.3. Okupljati izvoznike u nadležnim DKP-ima RH   
   

1.3. Pokrenuti edukaciju izvoznika                      

1.4. Uvesti usluge savjetovanja za izvoznike 

1.5. Ojačati podršku nastupima u inozemstvu               

 • 1.5.1. Unaprijediti model podrške na sajmovima     
 • 1.5.2. Objediniti instrumente dostupne financijske podrške
 • 1.5.3. Uvesti praksu organiziranja nacionalnog štanda           
 • 1.5.4. Uvesti jedinstveno polugodišnje planiranje posjeta državnih gospodarskih izaslanstava ciljanim stranim tržištima          
 • 1.5.5. Poticati uključivanje gospodarstvenika u gospodarsko-političku inicijativu EK „Misije za rast“   
   

B. Aktivnosti za povećanje konkurentnosti        

2.1. Olakšati financiranje izvoza                           

 • 2.1.1. Ojačati promociju oblika financiranja izvoza   
 • 2.1.2. Intenzivirati provedbu mjera usmjerenih prema daljnjem poboljšanju pokazatelja konkurentnosti i kreditnog rating-a zemlje        
 • 2.1.3. Poduzeti mjere usmjerene jačanju tržišta kapitala i tržišta novca        
 • 2.1.4. Usmjeriti izvoznike na EU financiranje
 • 2.1.5. Povoljnije financirati kupce u inozemstvu       
 • 2.1.6. Uvesti novi financijski proizvod za izvoznike početnike
 • 2.1.7. Podrška velikim izvoznicima kroz dokapitalizaciju HBOR-a       
 • 2.1.8. Nastaviti s financijskim instrumentima potrebnim za nastup na inozemnim tržištima
 • 2.1.9. Uvesti mogućnost kreditiranja s dužom ročnošću u opravdanim slučajevima
 

2.2. Izraditi prikladne i održive  modele fiskalne podrške jačanju sektora izvoza                           

 • 2.2.1. Izraditi prijedlog prikladnih i fiskalno održivih modela dodjele državnih potpora izvoznicima u razdoblju 2015.-2017.    
 • 2.2.2. Identificirati neporezna opterećenja koja bi se mogla smanjiti ili ukinuti u 2015. godini
   

2.3. Staviti naglasak na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane      
                    
2.4. Poticati promjenu strukture izvoza            

 • 2.4.1. Poticati politiku stranih ulaganja u izvozni sektor         
 • 2.4.2. Objediniti i objaviti listu programa koji financiraju inovacije    
 • 2.4.3. Inicirati zajedničko pokretanje tehnoloških parkova od strane javnog i privatnog sektora temeljem analiza dosadašnjih iskustava
 • 2.4.4. Napraviti analizu stanja i dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskog izvoza            
   

C. Ostale aktivnosti koje potiču povećanje izvoza           

3.1. Unaprijediti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga i njezinu dostupnost                                  

 • 3.1.1. Unaprijediti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga
 • 3.1.2. Omogućiti relevantnim službenim institucijama detaljniji pristup informacijama za potrebe informiranja, planiranja i izvješćivanja          


3.2. Olakšati izvoznicima stjecanje referenci u zemlji                 

 • 3.2.1. Otvoriti javnosti e-registar javnih investicijskih projekata        
 • 3.2.2. Unaprijediti proces izrade natječajne dokumentacije za javne projekte          
 • 3.2.3. Unaprijediti upravljanje offset poslovima za izvoz 
  

3.3. Proširiti djelovanje gospodarske diplomacije                        

 • 3.3.1. Napraviti sveobuhvatnu bazu mehanizama EU-a za podršku izvozu u inozemstvu te započeti njihovo korištenje
 • 3.3.2. Izraditi i provesti plan korištenja ostalih multilateralnih organizacija za podršku izvozu
 • 3.3.3. Izvješćivati i konzultirati hrvatske gospodarstvenike oko interesa RH u povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU-a
 

3.4. Ukidanje administrativnih prepreka                          

 • 3.4.1. Povećanje broja lokacija na kojima se izdaju vize za Hrvatsku
 • 3.4.2. Značajno povećanje broja sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na tržištima od posebnog interesa hrvatskih gospodarstvenika           
 • 3.4.3. Izrada pregleda ostalih domaćih administrativnih barijera i prijedloga za njihovo ukidanje      
 • 3.4.4. Prikupljanje informacija o trgovinskim i administrativnim barijerama te djelovanje s partnerima na EU razini